Новости

BAS EN 1176-2+Cor1:2022 усвојен методом превода

Стандард BAS EN 1176-2+Cor1:2022, Опрема за игралишта и одређивање површине потребне за опрему - Дио 2: Додатни специфични безбедносни захтеви и методе испитивања за љуљашке, усвојено је методом превода

BAS EN 12211:2022 усвојен методом превода

Треће издање босанскохерцеговачког стандарда BAS EN 12211:2022, Прозори и врата - Отпорност на оптерећење вјетром - Метода испитивања, усвојено је метопревода путем Техничког комитета BAS/TC 60, Врата и прозори, Института за стандардизацију БиХ.

BAS EN 12519:2022 усвојен методом превода

Друго издање босанскохерцеговачког стандарда BAS EN 12519:2022, Прозори и вањска улазна врата – Терминологија, усвојено је методом превода путем Техничког комитета BAS/TC 60, Врата и прозори, Института за стандардизацију БиХ.

Промотивни видео о еврокодовима

У склопу реализације ČRA-ÚNMZ-ISBIH пројекта „Јачање капацитета националне инфраструктуре квалитета за стандардизацију и оцјену грађевинских производа у Босни и Херцеговини” припремљен је и објављен промотивни видео о еврокодовима

Нови стандарди из области заваривања усвојени методом превода

Друга издања серије стандарда BAS EN ISO 3834 -2:2022, Захтјеви квалитета при заваривању топљењем металних материјала – Дио 2: Свеобухватни захтјеви квалитета, BAS EN ISO 3834-3:2022, Захтјеви квалитета при заваривању топљењем металних материјала – Дио 3: Стандардни захтјеви квалитета и BAS EN ISO 3834-4:2022, Захтјеви квалитета при заваривању топљењем металних материјала - Дио 4: Елементарни захтјеви квалитета усвојени су методом превода.

Објављен приручник ISO 56002:2019, Систем менаџмента иновацијама

Међународна организација за стандардизацију (International Organization for Standardization - ISO) и Организација за индустријски развој Уједињених нација (United Nations Industrial Development Organization - UNIDO) су заједнички објавиле приручник, ISO 56002:2019 – Систем управљања иновацијама, уз значајну подршку техничког комитета ISO/TC 279, Менаџмент иновацијама.

Европски стандард за електронско фактурисање усвојен методом превода

Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине, усвојио је друго издање стандарда BAS EN 16931-1+А1:2022 Електронско фактурисање - Дио 1: Семантички модел података основних елемената електронске фактуре

Објављен Гласник 2/22

Обавјештавамо Вас да је Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине објавио Гласник 2/22.

Нови изворни стандардизацијски документ за еврокодове

Институт за стандардизацију БиХ је путем Техничког комитета BAS/TC 58, Пројектовање грађевинских конструкција – Еврокод EN 1990, еврокодови 1, 7, 8 и 9, објавио нови изворни стандардизацијски документ BAS EN 1997-2/NA:2022, Еурокод 7: Геотехничко пројектовање – Дио 2: Истраживање и испитивање темељног тла - Национални додатак.

BAS ISO/IEC 27014 усвојен методом превода

Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине, путем Техничког комитета BAS/TC 1, Информацијске технологије, усвојио је друго издање стандарда BAS ISO/IEC 27014:2022, Информационе технологије – Технике сигурности – Управљање сигурношћу информација, који је превод енглеске верзије међународног стандарда ISO/IEC 27014:2020, Information security, cybersecurity and privacy protection - Governance of information security.

Каква будућност чека здравство?

Међународна организација за стандардизацију (International Organization for Standardization – ISO) објавила је интересантну вијест под називом Каква будућност чека здравство? Аутор вијести је Kath Lockett. Вијест преносимо у цијелости.

Европски стандарди за 17 циљева одрживог развоја: CEN и CENELEC развили нови алат за мапирање

Агенда 2030 Уједињених нација за одрживи развој обезбјеђује заједнички пројекат за мир и просперитет за људе и планету. У самом средишту ове агенде је 17 Циљева одрживог развоја који служе као хитан позив за акцију за глобално партнерство које треба да ријеши друштвену неуједначеност, развије одрживу економију и да се бори против климатских промјена.

Одржан други семинар о еврокодовима и њиховој практичној примјени у јавним радовима у БиХ

У склопу реализације ČRA-ÚNMZ-ISBIH пројекта „Јачање капацитета националне инфраструктуре квалитета за стандардизацију и оцјену грађевинских производа у Босни и Херцеговини”, Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине (ИСБИХ)

Одржан четврти семинар о еврокодовима и њиховој практичној примјени у академском образовању у Босни и Херцеговини

Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине (ИСБИХ) у сарадњи с Чешком развојном агенцијом, Чешком канцеларијом за стандарде, метрологију и испитивање (ÚNMZ) те Рударско-геолошко-грађевинским факултетом у Тузли организовао је семинар о еврокодовима и њиховој практичној примјени у академском образовању у Босни и Херцеговини.