Споразуми о сарадњи

Босанскохерцеговачки комитет за електротехнику - BAKE

Редни број

Назив споразума

Датум и мјесто потписивања споразума Напомена
1. Споразум о пословно техничкој сарадњи између Института за стандардизацију Босне и Херцеговине (BAS) и Босанскохерцеговачког комитета за електотехнику (BAKE)

16. 6. 2010. године, Сарајево, Босна и Херцеговина

 

 

Ентитетска стандардизација

Редни број Назив споразума Датум и мјесто потписивања споразума Напомена
1. Споразум о сарадњи у области стандардизације између Института за стандардизацију Босне и Херцеговине (BAS) и Републичког завода за стандардизацију и метрологију Републике Српске 12. 7. 2011. године, Бања Лука, Босна и Херцеговина  

 

Европске и међународне институције за стандардизацију

Редни број Назив споразума Датум и мјесто потписивања споразума Напомена
1. Споразум о пословно техничкој сарадњи између Института за стандардизацију Црне Горе (ISME) и Института за стандардизацију Босне и Херцеговине (BAS) 15. 11. 2007. године, Источно Сарајево, Босна и Херцеговина  
2. Споразум о сарадњи између Института за стандардизацију Србије (ИСС) и Института за стандардизацију Босне и Херцеговине (BAS)
3. 12. 2008. године, Београд, Србија  
3. Споразум о пословно техничкој сарадњи између Института за стандардизацију Босне и Херцеговине (BAS) и Института за стандардизацију Републике Македоније (ИСРМ)
18. 6. 2009. године, Охрид Македонија  
4. Меморандум о разумијевању о техничкој сарадњи између Института за стандарде и индустрију Ирана (ISIRI) и Института за стандардизацију Босне и Херцеговине (BAS)
29. 4. 2010. године, Сарајево, Босна и Херцеговина Споразум је парафиран на првој сједници Заједничке трговинске комисије између Босне и Херцеговине и Исламске Републике Иран
5. Споразум о пословно техничкој сарадњи између Института за стандардизацију Босне и Херцеговине (BAS) и Хрватског завода за норме (HZN)
10. 8. 2010. године  
6. Споразум о техничкој сарадњи између Института за стандардизацију Босне и Херцеговине (BAS) и Турског института за стандарде (TSE)
29. 9. 2010. године, Анкара, Турска  
7. Споразум о техничкој сарадњи између Генералног директората за стандардизацију Републике Албаније (DPS) и Института за стандардизацију Босне и Херцеговине (BAS)
15. 6. 2011. године, Охрид, Македонија  
8. Меморандум о разумијевању о сарадњи у подручју стандардизације и оцјене усклађености између Чешке канцеларије за стандарде,
метрологију и испитивање (ÚNMZ) и Института за стандардизацију Босне и Херцеговине (BAS)
18. 12. 2012. године, Сарајево,
Босна и Херцеговина
 
9. Меморандум о разумијевању и сарадњи у подручју стандардизације између Националног института за стандарде Јерменије (SARM) и Института за стандардизацију Босне и Херцеговине (BAS)
20. 9. 2013. године, Санкт Петерсбург, Русија Споразум је потписан током одржавања 36. Генералне скупштине ISO-а
10. Меморандум о разумијевању и сарадњи у области стандардизације и оцјене усклађености између Института за стандардизацију Босне и Херцеговине (BAS) и Федералне агенције за техничку регулативу и метрологију Руске Федерације (РОССТАНДАРТ)
16. 12. 2014. године, Москва, Русија  
11. Меморандум о разумијевању и сарадњи у области стандардизације између Националног института за стандардизацију Републике Молдавије (INS) и Института за стандардизацију Босне и Херцеговине (BAS)
6. 7. 2015. године  
12. Споразум о сарадњи између Института за стандардизацију Босне и Херцеговине (BAS) и Управе за стандардизацију Кине (The Standardization Administration of China – SAC)
12. 9. 2016. године, Пекинг, Кина Споразум је потписан током одржавања 39. Генералне скупштине ISO-a
13. Меморандум о разумијевању између Института за стандардизацију Босне и Херцеговине (BAS) и Шпанске асоцијације за стандардизацију (The Spanish Association for Standardization - UNE)
9. 3. 2017. године, Мадрид, Шпанија  
14. Меморандум о разумијевању између Института за стандардизацију Азербејџана (АЗСТАНД) и Института за стандардизацију Босне и Херцеговине (ИСБИХ)
04. 10. 2019. године, Београд, Србија  

 

Еx област

Редни број Назив споразума Датум и мјесто потписивања споразума Напомена
1. Споразум о пружању услуга Агенције за просторе угрожене експлозивном атмосфером (Еx АГЕНЦИЈА) - Лабораториј за протуексплозијску заштиту (ЕxЛАБ) за потребе Комисије за испитивање и сертификовање протуексплозијски заштићених уређаја Института за стандардизацију Босне и Херцеговине (Еx Комисија) 4. 5. 2007. године, Загреб, Хрватска  
2. Споразум о пружању услуга Института за превентиву заштиту на раду, противпожарну заштиту и развој д.о.о. (Институт за превентиву) – Еx Лабораторија за потребе Комисије за испитивање и сертификовање протуексплозијски заштићених уређаја Института за стандардизацију Босне и Херцеговине (Еx Комисија)
25. 9. 2009. године, Нови Сад, Србија  

 

Факултети

Редни број Назив споразума Датум и мјесто потписивања споразума Напомена
1. Меморандум о разумијевању и сарадњи у области стандардизације између Института за стандардизацију Босне и Херцеговине (BAS) и Електротехничког факултета Универзитета у Источном Сарајеву 17. 12. 2013. године, Источно Сарајево, Босна и Херцеговина  
2. Меморандум о разумијевању и сарадњи у области стандардизације између Института за стандардизацију Босне и Херцеговине (BAS) и Агрономског и прехрамбено-технолошког факултета Свеучилишта у Мостару 5. 10. 2015. године, Мостар,
Босна и Херцеговина
 
3. Меморандум о разумијевању и сарадњи у области стандардизације између Института за стандардизацију Босне и Херцеговине (BAS) и Грађевинског факултета Свеучилишта у Мостару 5. 10. 2015. године, Мостар,
Босна и Херцеговина
 
4. Меморандум о разумијевању и сарадњи у области стандардизације између Института за стандардизацију Босне и Херцеговине (BAS) и Факултета стројарства и рачунарства Свеучилишта у Мостару 5. 10. 2015. године, Мостар,
Босна и Херцеговина
 
5. Меморандум о разумијевању и сарадњи у области стандардизације између Института за стандардизацију Босне и Херцеговине (BAS) и Факултета информацијских технологија Универзитета „Џемал Биједић“ у Мостару 5. 10. 2015. године, Мостар,
Босна и Херцеговина
 
6. Меморандум о разумијевању и сарадњи у области стандардизације између Института за стандардизацију Босне и Херцеговине (BAS) и Грађевинског факултета Универзитета „Џемал Биједић“ у Мостару 5. 10. 2015. године, Мостар,
Босна и Херцеговина
 
7. Меморандум о разумијевању и сарадњи у области стандардизације између Института за стандардизацију Босне и Херцеговине (BAS) и Машинског факултета Универзитета „Џемал Биједић“ у Мостару 5. 10. 2015. године, Мостар,
Босна и Херцеговина
 
8. Меморандум о разумијевању и сарадњи у области стандардизације између Института за стандардизацију Босне и Херцеговине (BAS) и Архитектонско-грађевинско геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци 14. 12. 2018. године, Бања Лука ,
Босна и Херцеговина