Тијела одговорна за стандарде

тијело за стандарде/организација за стандардизацију

тијело за стандарде/организација за стандардизацију признато(а) на државном/националном, регионалном или међународном нивоу, чија је једна од основних функција, сходно његовом статуту, припрема, одобравање или усвајање стандарда  који су доступни јавности

НАПОМЕНА Тијело за стандарде/организација за стандардизацију може имати и друге основне функције.

национално тијело за стандарде/организација за стандардизацију

државно тијело за стандарде/организација за стандардизацију

тијело за стандарде/организација за стандардизацију ком/којој је на државном/националном нивоу признато право да може да буде изабрано за државног/националног члана одговарајућих међународних и регионалних организација за стандарде

Нека национална тијела за стандардизацију су:

Deutsches Institut für Normung – DIN

British Standards Institution – BSI

Association Française de Normalisation - AFNOR

Austrian Standards International - Standardization and Innovation – ASI

Slovenski inštitut za standardizacijo – SIST

Hrvatski zavod za norme – HZN

Institut za standardizaciju Srbije – ISS

 

национално тијело за стандарде/организација за стандардизацију Босне и Херцеговине

државно тијело за стандарде/организација за стандардизацију Босне и Херцеговине

тијело за стандарде/организација за стандардизацију ком/којој је у Босни и Херцеговини признато право да буде државни/национални члан одговарајућих међународних и европских организација за стандарде

Национално/државно тијело за стандардизацију у Босни и Херцеговини је Институт за стандардизацију БиХ.

регионална организација за стандарде/стандардизацију

организација за стандарде у коју се може учланити одговарајуће национално тијело сваке земље из истог географског, политичког или економског подручја

(BAS EN 45020:2009, дефиниција 4.4.2)

Нпр. Европа је регија према ISO дефиницији.

европска организација за стандарде/стандардизацију

организација за стандардизацију у коју се могу учланити одговарајућа национална/државна тијела из европских држава

Европске организације за стандардизацију су:

European Committee for Standardization – CEN

European Committee for Electrotechnical standardization – CENELEC

European Telecommunications Standards institute – ETSI

 

међународна организација за стандарде/стандардизацију

организација за стандарде у коју се може учланити одговарајуће национално тијело сваке земље

(BAS EN 45020:2009, дефиниција 4.4.3)

Најпознатије међународне организације за стандардизацију су:

International Organization for standardization – ISO

International Electrotechnical Commission – IEC

International Telecommunication Union – ITU