Основне информације о BIM методи

BIM је изворно скраћеница од енглеског израза „Building Information Modeling“.

BIM је процес израде пројеката у области грађевинског сектора кроз развој виртуелног тродимензионалног информационог модела пројекта, са нагласком на сарадњи свих учесника у процесу.

BIM није само модел (формат базе података), BIM је процес који користи BIM модел за размену и размену информација и управљање њима. BIM прати зграду од идејног пројекта, пратећи све процесе до одржавања и управљања након изградње. BIM је постао садашњост и једини је начин да иде у корак са временом, конкуренцијом и захтевима тржишта.

Међутим, истраживање спроведено на нивоу грађевинске индустрије показало је да постоје системски недостаци повезани са нивоом сарадње током реализације пројекта, праћени недовољним улагањем у технологију, истраживање и развој и лошим управљањем информацијама. Као резултат тога, грађевински пројекти, у које новац улаже јавни и приватни сектор, спроводе се са већим финансијским ризицима, а најчешће се због промена предвиђених решења прекорачују рокови и троши више средстава него што је планирано. Поред тога, грађевински сектор је идентификован као једно од најмање дигитализованих подручја привреде, што се такође сматра главним узроком његове стагнације.

Глобално, BIM се сматра модерним приступом дизајнирању, изградњи и одржавању зграда и може се дефинисати као скуп међусобно повезаних конвенција, процеса и технологија који генеришу методологију за управљање целокупним пројектом зграде, али и као скуп пратећих пројеката подаци у дигиталном облику током животног циклуса зграда.

Европска унија је препознала потенцијал BIM-а да подстиче иновације и дигитализацију у грађевинској индустрији, па Директива о јавним набавкама ЕУ (2014/24 / ЕУ) каже да за уговорене јавне радове, укључујући пројектовање, државе чланице могу захтевати употребу специфични електронски алати као што је BIM. Истовремено, „Индустријска агенда (Industrial Agenda)“ ЕУ предвиђа да ће BIM технологија и промене које она уводи вероватно имати највећи утицај не само на грађевински сектор већ и на његов инжењеринг.