Како се укључити у стандардизацијски рад?

Било које организације које су заинтересиране за одређено подручје рада техничког комитета и регистроване су у Босни и Херцеговини могу пријавити своје представнике за учестовање у раду.

Користи које произлазе из чланства у техничком комитету између осталог су:

  • приступ најновијим информација о раду еуропске и међународне стандардизације,
  • приступ информација о стандардима у припреми,
  • могућност утјецаја на програм рада техничког комитета,
  • могућност утјецаја на садржај стандарда у различитим фазама њиховог развоја,
  • могућност да учествују у раду међународних и европских радних група за израду стандарда и радним састанцима,
  • оставривање контаката са стручњацима у одређеном подручју стандардизације.

Да бисте постали члан техничког комитета потребано је да попуњен и потписан образац „Пријава”, BAS O 8.5 - 03 заједно са радном биографијом вашег представника доставите поштом на адресу ИСБИХ-а или скенирано у пдф формату на емаил stand@isbih.gov.ba.

Пријавом за рад у техничком комитету организација прихвата све обавезе које произилазе из учешћа њених представника у раду техничког комитета које је добровољно. Пријављени стручњаци морају бити компетентни и/или имати искуство и/или интерес за припрему и примјену стандарда.

Организацијама које су заинтересиране за вођење секретаријата техничког комитета доступан је и образац „Упитник”, BAS O 8.5 - 04, путем којега организације могу потврдити своју спремност да прихвате и воде секретаријат техничког комитета. Наведени образац садржи информације о задацима и одговорностима секретаријата, предсједника и техничког секретара.