Нацрти BAS стандарда на јавној расправи

Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине, на приједлог техничких комитета, објављује јавну расправу о нацртима босанскохерцеговачких стандарда (фаза израде 40.20) која има за циљ да омогући свима заинтересираним странама да доставе примједбе и приједлоге на нацрте босанскохерцеговачких стандарда.

Рок за достављање примједби на нацрте босанскохерцеговачких стандарда је 60 дана од дана објављивања јавне расправе на веб-сајту ИСБИХ-а (ако је потребно, може бити скраћен на најмање 30 дана). 

Нацрти босанскохерцеговачких стандарда су свим заинтересованим на располагању путем онлине модула за читање нацрта BAS стандарда, а основни подаци о нацрту (наслов, подручје примјене, технички комитет који је тај нацрт припремио за јавну расправу и сл.) доступни су на  веб сајту ИСБИХ-а.

Захтјев за приступ нацрту BAS стандарда на јавној расправи треба да доставите на имејл: stand@isbih.gov.ba. Да бисте могли приступити онлајн модулу за читање нацрта BAS стандарда, морате бити регистровани на наш веб сајт.

Примједбе на нацрте босанскохерцеговачких стандарда (уз ознаку техничког комитета и референтну ознаку нацрта BAS стандарда) доставити имејлом техничком секретару одговарајућег техничког комитета кориштењем Обрасца за коментаре.

За правилно попуњавање оваг обрасца погледајте Водич за употребу обрасца за коментаре.

Приказано 1-20 од 230 ставки.
Ознака стандардаФаза израдеБАС/ТКДатум реализацијеПредвиђени датум наредне фазе
   
nsBAS CEN ISO/TR 20736:2024
Принос муља, рециклирање, обрада и одлагање - Смјернице за топлотну обраду муља
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS CEN ISO/TS 2610:2024
Analysis of natural gas - Biomethane - Determination of amines content
40.20BAS/TC 3104.06.202403.08.2024
nsBAS CEN/TR 10261:2024
Iron and steel - European standards for the determination of chemical composition
40.20BAS/TC 431.05.202429.07.2024
nsBAS CEN/TR 10377:2024
Guidelines for the preparation of standard routine methods with wavelength-dispersive X-ray fluorescence spectrometry
40.20BAS/TC 431.05.202429.07.2024
nsBAS CEN/TR 15281:2024
Потенцијално експлозивне атмосфере - Спречавање и заштита од експлозије - Упутство за сузбијање експлозије инертизацијом
40.20BAS/TC 622.05.202422.07.2024
nsBAS CEN/TR 17798:2024
Оптимално пројектовање хидрометријских мрежа
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS CEN/TR 17801:2024
Смјернице за концепт плана безбједности воде у зградама
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS CEN/TR 17909:2024
Хидрометрија - Мјерење висине снијега и сњежних падавина на терену
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS CEN/TR 17911:2024
Емисије из стационарних извора - Смјернице за израду стандардизованих мјерних метода - Препоруке за структуру и садржај
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS CEN/TR 17924:2024
Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous and/or liquid fuels - Guidance on hydrogen specific aspects
40.20BAS/TC 3104.06.202403.08.2024
nsBAS CEN/TS 17660-1:2024
Квалитет ваздуха - Процјена перформанси сензорских система квалитета ваздуха - Дио 1: Гасовити полутанти у амбијенталном ваздуху
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS CEN/TS 17847:2024
Карактеризација отпада - Одређивање одабраних алкохола с ниском тачком кључања помоћу гасне хроматографије с детекцијом јонизације у пламену након статичке head-space екстракције (HS-GC-FID)
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS CEN/TS 17883:2024
Еколошка карактеризација процједних вода из отпада и тла кориштењем репродуктивне и токсиколошке експресије гена у Daphnia magna
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS CEN/TS 17943:2024
Карактеризација отпада - Упутство за одређивање садржаја елемената и спојева у отпаду
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS CEN/TS 19103:2024
Eurocode 5: Design of Timber Structures - Structural design of timber-concrete composite structures - Common rules and rules for buildings
40.20BAS/TC 6212.06.202404.08.2024
nsBAS CEN/TS 1993-1-101:2024
Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-101: Alternative interaction method for members in bending and compression
40.20BAS/TC 6212.06.202404.08.2024
nsBAS EN 10025-4+A1:2024
Hot rolled products of structural steels - Part 4: Technical delivery conditions for thermomechanical rolled weldable fine grain structural steels
40.20BAS/TC 431.05.202429.07.2024
nsBAS EN 10025-6+A1:2024
Hot rolled products of structural steels - Part 6: Technical delivery conditions for flat products of high yield strength structural steels in the quenched and tempered condition
40.20BAS/TC 431.05.202429.07.2024
nsBAS EN 10209:2024
Cold rolled low carbon steel flat products for vitreous enamelling - Technical delivery conditions
40.20BAS/TC 431.05.202429.07.2024
nsBAS EN 10225-3+A1:2024
Weldable structural steels for fixed offshore structures - Technical delivery conditions - Part 3: Hot finished hollow sections
40.20BAS/TC 431.05.202429.07.2024