COVID-19: Приступ бесплатним стандардима

Међународне организације за стандардизацију ISO и IEC, као и ASTM, дозвољавају бесплатан приступ неким стандардима који су доступни у „read only” облику и то путем сљедећих линкова:

ISO стандарди
IEC стандарди
ASTM стандарди

Одлуком техничких управа европских организација за стандардизацију CEN и CENELEC, бесплатан приступ европским стандардима више није могућ од 31. 3. 2021. године.