Потврда о идентичности с BAS стандардима

Да би Институт за стандардизацију БиХ могао да изда потврду о идентичности  међународних, европских и националних стандарда с босанскохерцеговачким (BAS) стандардима, неопходно је да:

  1. поднесете захтјев  (преузмите образац) у којем треба да упишете  стандарде чију идентичност провјеравате
  2. након што добијете предрачун, извршите уплату
  3. пошаљете копију уплатнице и-мејлом: stand@isbih.gov.ba или факсом: +387 57 310 575