Чланство у организацијама

Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине је пуноправни члан: 

  • Међународне организације за стандардизацију (ISO) од 1997. године и
  • Европског института за стандардизацију у области телекомуникација (ETSI) од 1997. године.

Придружени је члан: 

  • Међународне комисије за електротехнику (IEC) од 1997. године,
  • Европског комитета за стандардизацију у области електротехнике (CENELEC) од 1999. године и 
  • Европског комитета за стандардизацију (CEN) од 2008. године.