Nacrti standarda na javnoj raspravi

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20) koja ima za cilj da omogući svima zainteresiranim stranama da dostave primjedbe i prijedloge na nacrte bosanskohercegovačkih standarda.

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-sajtu ISBIH-a (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana). 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju putem online modula za čitanje nacrta BAS standarda, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-sajtu ISBIH-a.

Zahtjev za pristup nacrtu BAS standarda na javnoj raspravi trebate dostaviti na e-poštu: stand@isbih.gov.ba. Kako biste mogli pristupiti online modulu za čitanje nacrta BAS standarda, morate biti registrirani na našoj mrežnoj stranici.

Primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostaviti email-om tehničkom sekretaru odgovarajućeg tehničkog komiteta korištenjem Obrasca za komentare.

 Za pravilno popunjavanje ovag obrasca pogledajte Vodič za upotrebu obrasca za komentare.

 
Prikazuj 1-20 od 1.096 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCNadnevak realizacijePredviđeni nadnevak naredne faze
   
nsBAS CEN ISO/TR 20172:2022
Zavarivanje- Sistemi grupisanja materijala - Evropski materijali
40.20BAS/TC 224.05.202223.07.2022
nsBAS CEN ISO/TR 22411:2022
Ergonomski podaci za korištenje kod primjene ISO/IEC Vodiča 71:2014
40.20BAS/TC 1418.05.202218.07.2022
nsBAS CEN ISO/TR 22930-1:2022
Ocjena učinka kontinualnih monitora atmosfere - Dio 2: Monitori zraka bazirani na tehnikama akumulacijskog sampliranja
40.20BAS/TC 6301.06.202231.07.2022
nsBAS CEN ISO/TR 22930-2:2022
Ocjena učinka kontinualnih monitora atmosfere - Dio 2: Monitori zraka bazirani na tehnikama protočnog sampliranja bez akumulacije
40.20BAS/TC 6301.06.202231.07.2022
nsBAS CEN ISO/TR 23383:2022
Tekstil i tekstilni proizvodi - Pametni (inteligentni) tekstil - Definicije, kategorizacija, primjena i standardizacijske potrebe
40.20BAS/TC 4831.05.202229.07.2022
nsBAS CEN ISO/TR 29263:2022
Zitarice i proizvodi od zitarica – Studije uzoraka
40.20BAS/TC 4309.05.202208.07.2022
nsBAS CEN ISO/TR 52127-2:2022
Energetske karakteristike zgrada – Automatizacija zgrada, kontrola i upravljanje zgradama – Dio 2: Objašnjenje i obrazloženje standarda ISO 52127-1
40.20BAS/TC 5101.06.202228.07.2022
nsBAS CEN ISO/TS 11665-12:2022
Mjerenje radioaktivnosti u okruženju - Zrak: radon-222 - Dio 12: Određivanje koeficijenta difuzije kod vodonepropusnih materijala: metoda mjerenja membranske jednostrane koncentracije aktivnosti
40.20BAS/TC 6301.06.202231.07.2022
nsBAS CEN ISO/TS 22115:2022
Ulja i masti biljnog i životinjskog porijekla - Razdvajanje masti po klasama kapilarnom gasnom hromatografijom (metoda otiska prsta)
40.20BAS/TC 4309.05.202208.07.2022
nsBAS CEN ISO/TS 23758:2022
Smjernice za validaciju kvalitativnih metoda odabira za otkrivanje ostataka veterinarskih lijekova u mlijeku i mliječnim proizvodima
40.20BAS/TC 4309.05.202208.07.2022
nsBAS CEN ISO/TS 23818-1:2022
Ocjena sukladnosti plastičnih cijevnih sustava za sanaciju postojećih cjevovoda -Dio 1: Polietilen (PE)
40.20BAS/TC 5324.05.202223.07.2022
nsBAS CEN/CLC/TR 17602-70-23:2022
Obezbjeđivanje sigurnosti proizvoda koji se koriste u svemiru – Priručnik za upravljanje zastarijevanjem materijala, mehaničkih dijelova i procesa
40.20BAS/TC 6411.05.202211.07.2022
nsBAS CEN/CLC/TR 17602-80-01:2022
Obezbjeđivanje sigurnosti proizvoda koji se koriste u svemiru – Ponovna upotreba postojećeg softvera
40.20BAS/TC 6411.05.202211.07.2022
nsBAS CEN/CLC/TR 17602-80-03:2022
Obezbjeđivanje sigurnosti proizvoda koji se koriste u svemiru – Pouzdanost i sigurnost softvera
40.20BAS/TC 6411.05.202211.07.2022
nsBAS CEN/CLC/TR 17602-80-04:2022
Obezbjeđivanje sigurnosti proizvoda koji se koriste u svemiru – Definisanje i implementacija programa za metriku softvera
40.20BAS/TC 6411.05.202211.07.2022
nsBAS CEN/CLC/TR 17602-80-11:2022
Obezbjeđivanje sigurnosti proizvoda koji se koriste u svemiru – Procjena i unapređenje izvršenja softvera – Dio 1: Okvir
40.20BAS/TC 6411.05.202211.07.2022
nsBAS CEN/CLC/TR 17602-80-12:2022
Obezbjeđivanje sigurnosti proizvoda koji se koriste u svemiru – Procjena i unapređenje izvršenja softvera – Dio 2: Instrument za procjenu
40.20BAS/TC 6411.05.202211.07.2022
nsBAS CEN/CLC/TR 17603-10-02:2022
Svemirski inženjering - Smjernice za verifikaciju
40.20BAS/TC 6411.05.202211.07.2022
nsBAS CEN/CLC/TR 17603-10-12:2022
Svemirski inženjering - Izračun zračenja i njegovi efekti i priručnik s dozvoljenim granicama
40.20BAS/TC 6411.05.202211.07.2022
nsBAS CEN/CLC/TR 17603-11:2022
Svemirski inženjering - Smjernice za nivo tehnološke spremnosti (TRL)
40.20BAS/TC 6411.05.202211.07.2022