Nacrti standarda na javnoj raspravi

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20) koja ima za cilj da omogući svima zainteresiranim stranama da dostave primjedbe i prijedloge na nacrte bosanskohercegovačkih standarda.

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-sajtu ISBIH-a (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana). 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju putem online modula za čitanje nacrta BAS standarda, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-sajtu ISBIH-a.

Zahtjev za pristup nacrtu BAS standarda na javnoj raspravi trebate dostaviti na e-poštu: stand@isbih.gov.ba. Kako biste mogli pristupiti online modulu za čitanje nacrta BAS standarda, morate biti registrirani na našoj mrežnoj stranici.

Primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostaviti email-om tehničkom sekretaru odgovarajućeg tehničkog komiteta korištenjem Obrasca za komentare.

 Za pravilno popunjavanje ovag obrasca pogledajte Vodič za upotrebu obrasca za komentare.

 
Prikazuj 1-20 od 646 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCNadnevak realizacijePredviđeni nadnevak naredne faze
   
nsBAS CEN ISO/TR 11594:2024
Najbolje prakse za izradu/evaluaciju analize otisaka prstiju u skladu sa serijom standarda ISO 28199
40.20BAS/TC 3917.04.202417.06.2024
nsBAS CEN ISO/TR 20736:2024
Sludge recovery, recycling, treatment and disposal - Guidance on thermal treatment of sludge
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS CEN ISO/TR 52120-2:2024
Energy performance of buildings - Contribution of building automation, controls and building management - Part 2: Explanation and justification of ISO 52120-1 (ISO/TR 52120-2:2021)
40.20BAS/TC 5124.04.202416.06.2024
nsBAS CEN ISO/TR 5602:2024
Izvori pogrešaka u korištenju spektroskopije elektrokemijske impedanse za istraživanje premaza i drugih materijala
40.20BAS/TC 3917.04.202417.06.2024
nsBAS CEN ISO/TR 9241-100:2024
Ergonomija interakcije čovjek-sustav – Dio 100: Pregled standarda serije ISO 9241 za ergonomiju softvera
40.20BAS/TC 1423.04.202423.06.2024
nsBAS CEN ISO/TR 9241-311:2024
Ergonomija interakcije čovjek-sustav – Dio 311: Primjena standarda ISO 9241-307: LCD ekrani za radne stanice
40.20BAS/TC 1423.04.202423.06.2024
nsBAS CEN ISO/TR 9241-514:2024
Ergonomija interakcije čovjek-sustav - Dio 514: Naputak za primjenu antropometrijskih podataka u standardima serije ISO 9241-500
40.20BAS/TC 1423.04.202423.06.2024
nsBAS CEN ISO/TS 2610:2024
Analysis of natural gas - Biomethane - Determination of amines content
40.20BAS/TC 3104.06.202403.08.2024
nsBAS CEN ISO/TS 9241-430:2024
Ergonomija interakcije čovjek-sustav - Dio 430: Preporuke za dizajn gestualnog unosa bez dodira za smanjenje biomehaničkog stresa
40.20BAS/TC 1423.04.202423.06.2024
nsBAS CEN/TR 10261:2024
Iron and steel - European standards for the determination of chemical composition
40.20BAS/TC 431.05.202429.07.2024
nsBAS CEN/TR 10377:2024
Guidelines for the preparation of standard routine methods with wavelength-dispersive X-ray fluorescence spectrometry
40.20BAS/TC 431.05.202429.07.2024
nsBAS CEN/TR 12098-6:2024
Energy performance of buildings - Controls for heating systems - Part 6: Accompanying TR EN 12098-1:2022 - Modules M3-5,6,7,8
40.20BAS/TC 5124.04.202416.06.2024
nsBAS CEN/TR 12098-7:2024
Energy performance of buildings - Controls for heating systems - Part 7: Accompanying TR EN 12098-3:2022 - Modules M3-5,6,7,8
40.20BAS/TC 5124.04.202416.06.2024
nsBAS CEN/TR 13387-3:2024
Child care articles - General safety guidelines - Part 3: Mechanical hazards
40.20BAS/TC 5407.05.202406.07.2024
nsBAS CEN/TR 13387-5:2024
Child care articles - General safety guidelines - Part 5: Product information
40.20BAS/TC 5407.05.202406.07.2024
nsBAS CEN/TR 15281:2024
Potentially explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Guidance on inerting for the prevention of explosions
40.20BAS/TC 622.05.202422.07.2024
nsBAS CEN/TR 16598:2024
Skup obrazloženja za standarde serije BAS EN 1176 - Zahtjevi
40.20BAS/TC 1423.04.202423.06.2024
nsBAS CEN/TR 17798:2024
Optimal design of hydrometric networks
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS CEN/TR 17801:2024
Guidelines for water safety plan concept in buildings
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS CEN/TR 17842-1:2024
Oprema za dječja igrališta - Dio 1: Odgovori na zahtjeve za interpretaciju standarda EN 1176:2017 i njegovih dijelova (2018-2019)
40.20BAS/TC 1423.04.202423.06.2024