Nacrti standarda na javnoj raspravi

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20) koja ima za cilj da omogući svima zainteresiranim stranama da dostave primjedbe i prijedloge na nacrte bosanskohercegovačkih standarda.

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-sajtu ISBIH-a (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana). 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju putem online modula za čitanje nacrta BAS standarda, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-sajtu ISBIH-a.

Zahtjev za pristup nacrtu BAS standarda na javnoj raspravi trebate dostaviti na e-poštu: stand@isbih.gov.ba. Kako biste mogli pristupiti online modulu za čitanje nacrta BAS standarda, morate biti registrirani na našoj mrežnoj stranici.

Primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostaviti email-om tehničkom sekretaru odgovarajućeg tehničkog komiteta korištenjem Obrasca za komentare.

 Za pravilno popunjavanje ovag obrasca pogledajte Vodič za upotrebu obrasca za komentare.

 
Prikazuj 101-120 od 1.193 stavke.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCNadnevak realizacijePredviđeni nadnevak naredne faze
   
nsBAS EN 12873-2:2023
Influence of materials on water intended for human consumption - Influence due to migration - Part 2: Test method for non-metallic and noncementitious site-applied materials
40.20BAS/TC 713.04.202313.06.2023
nsBAS EN 12873-4:2023
Influence of materials on water intended for human consumption - Influence due to migration - Part 4: Test method for water treatment membranes
40.20BAS/TC 713.04.202313.06.2023
nsBAS EN 12916+A1:2023
Petroleum products - Determination of aromatic hydrocarbon types in middle distillates - High performance liquid chromatography method with refractive index detection
40.20BAS/TC 1112.05.202312.07.2023
nsBAS EN 12952-10:2023
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 10: Requirements for safety devices against excessive pressure
40.20BAS/TC 4116.05.202314.07.2023
nsBAS EN 12952-2:2023
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 2: Materials for pressure parts of boilers and accessories
40.20BAS/TC 4116.05.202314.07.2023
nsBAS EN 12952-5:2023
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 5: Workmanship and construction of pressure parts of the boiler
40.20BAS/TC 4116.05.202314.07.2023
nsBAS EN 12952-6:2023
Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 6: Inspection during construction, documentation and marking of pressure parts of the boiler
40.20BAS/TC 4116.05.202314.07.2023
nsBAS EN 12975:2023
Solarni kolektori - Opći zahtjevi
40.20BAS/TC 4712.04.202311.06.2023
nsBAS EN 12976-1:2023
Toplinski solarni sustavi i komponente – Tvornički proizvedeni sustavi – Dio 1: Opći zahtjevi
40.20BAS/TC 4712.04.202311.06.2023
nsBAS EN 12979:2023
Oprema i pribor za ukapljeni naftni plin (LPG) – LPG sustavi za motorna vozila - Zahtjevi za ugradnju
40.20BAS/TC 3104.04.202303.06.2023
nsBAS EN 13089+A2:2023
Mountaineering equipment - Ice-tools - Safety requirements and test methods
40.20BAS/TC 1424.05.202324.07.2023
nsBAS EN 13094+A1:2023
Tanks for the transport of dangerous goods - Metallic gravity-discharge tanks - Design and construction
40.20BAS/TC 4116.05.202314.07.2023
nsBAS EN 13138-1/Cor1:2023
Buoyant aids for swimming instruction - Part 1: Safety requirements and test methods for buoyant aids to be worn
40.20BAS/TC 1424.05.202324.07.2023
nsBAS EN 13138-1:2023
Buoyant aids for swimming instruction - Part 1: Safety requirements and test methods for buoyant aids to be worn
40.20BAS/TC 1424.05.202324.07.2023
nsBAS EN 13141-8:2023
Ventilacija u zgradama - Ispitivanje karakteristika komponenti/proizvoda za ventilaciju stambenih zgrada - Dio 8: Ispitivanje karakteristika za beskanalne mehaničke usisne i odsisne ventilacijske jedinice (uključujući povrat topline) za mehaničke ventilacijske sustave u jednoj prostoriji
40.20BAS/TC 4712.04.202311.06.2023
nsBAS EN 13203-2:2023
Plinski aparati za pripremu potrošne tople vode u kućanstvu - Dio 2: Procjena potrošnje energije
40.20BAS/TC 3104.04.202303.06.2023
nsBAS EN 13203-3:2023
Plinski aparati za pripremu potrošne tople vode u kućanstvu - Dio 3: Procjena potrošnje energije plinskih aparata sa solarnom podrškom
40.20BAS/TC 3104.04.202303.06.2023
nsBAS EN 13203-4:2023
Plinski aparati za pripremu potrošne tople vode u kućanstvu - Dio 4: Procjena potrošnje energije plinskih aparata za kombiniranu proizvodnju toplote i električne energije (mCHP) pri proizvodnji tople vode i električne energije
40.20BAS/TC 3104.04.202303.06.2023
nsBAS EN 13203-5:2023
Plinski aparati za pripremu potrošne tople vode u kućanstvu - Dio 5: Procjena potrošnje energije plinskih aparata kombiniranih s električnom toplotnom pumpom
40.20BAS/TC 3104.04.202303.06.2023
nsBAS EN 13203-6:2023
Plinski aparati za pripremu potrošne tople vode u kućanstvu - Dio 6: Procjena potrošnje energije adsorpcijskih i apsorpcijskih toplotnih pumpi
40.20BAS/TC 3104.04.202303.06.2023