Mala i srednja preduzeća (MSP)

MSP čine više od 20 miliona preduzeća u Evropi i zapošljavaju više od 80 miliona ljudi. Standardizacija otvara mnoga vrata za kompanije, kao što su:

– pomažu u povećanju produktivnosti i inovativnosti

– otvaraju nova tržišta i privlače nove kupce

– smanjuju troškove i poboljšavaju konkurentnost

Učenje o standardizaciji na brz i jednostavan način

Naučićete prednosti upotrebe standarda i učešća u standardizaciji pomoću CEN CENELEC-ovog alata za učenje za mala i srednja preduzeća. Novi alat e-učenja za 20 miliona evropskih MSP-a pruža priliku da na brz i lak način nauče o standardizaciji.

Važnost standarda za mala i srednja preduzeća

Ako ste malo ili srednje preduzeće koje želi da optimizuje svoje poslovanje, sada se možete uključiti i pomoći u razvoju standarda koji su potrebni vašem preduzeću!

CEN i CENELEC zajedno sa SBS (Standardi za mala preduzeća) razvili su video zapis za MSP o važnosti standarda kao poslovnog alata. Video ispod poziva mala i srednja preduzeća da učestvuju u standardizaciji i da doprinesu pisanju standarda.

Kliknite na sliku da biste pogledali video.