Autorska prava i patenti

Standardi i drugi standardizacijski dokumenti (tehničke specifikacije, tehnička izvješća, napuci i sl.), kao neslužbeni tekstovi (za razliku od službenih tekstova koji nemaju autorskopravnu zaštitu), originalna su i jedinstvena autorska djela koja su zaštićena Bernskom konvencijom o zaštiti književnih i umjetničkih djela, kao i zakonima o autorskom pravu u zemlјama njihova nastanka.
Prema članku 12. Zakona o standardizaciji Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 19/01), bosanskohercegovački standardi i drugi standardizacijski dokumenti objavlјuju se kao posebne publikacije.

Autorska prava za bosanskohercegovačke standarde i druge standardizacijske dokumente pripadaju Institutu sukladno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ("Službeni glasnik BiH", broj 63/10) odnosno Pravilniku o ostvarivanju i zaštiti autorskih prava na standardima i standardizacijskim dokumentima ("Službeni glasnik BiH", broj 18/22) kojim se uređuju autorska i srodna prava. Umnožavanje, u cjelini ili djelomično, kao i distribucija bosanskohercegovačkih standarda i drugih standardizacijskih dokumenata dozvoljeni su samo uz suglasnost i sukladno pravilima Instituta.

Institut, kao punopravni član Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) i Europskog instituta za standarde u području telekomunikacija (ETSI), pridruženi član Međunarodnog elektrotehničkog povjerenstva (IEC), pridruženi član Europskog komiteta za standardizaciju (CEN) i Europskog komiteta za standardizaciju u području elektrotehnike (CENELEC), ima statutarne, ugovorne i moralne obveze uložiti napor u cilјu promoviranja i unaprjeđivanja legalne uporabe i sprječavanja neovlaštenog korištenja njihovih publikacija u Bosni i Hercegovini, koje su zaštićene autorskim pravima, kao i njihovih poslovnih naziva (imena) i znakova razlikovanja koji su zaštićeni žigovima (žigovnim pravima).

Institut ima pravo i obvezu poduzimati adekvatne komercijalne i druge mjere, a kada je potrebno, i pravne radnje, radi zaštite svog intelektualnog vlasništva, intelektualnog vlasništva međunarodnih i europskih organizacija za standardizaciju, kao i intelektualnog vlasništva nacionalnih tijela za standardizaciju drugih zemalјa s kojima Institut ima zaklјučene odgovarajuće komercijalne ugovore ili sporazume.