Nacrti standarda na javnoj raspravi

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20) koja ima za cilj da omogući svima zainteresiranim stranama da dostave primjedbe i prijedloge na nacrte bosanskohercegovačkih standarda.

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-sajtu ISBIH-a (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana). 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju putem online modula za čitanje nacrta BAS standarda, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-sajtu ISBIH-a.

Zahtjev za pristup nacrtu BAS standarda na javnoj raspravi trebate dostaviti na e-poštu: stand@isbih.gov.ba. Kako biste mogli pristupiti online modulu za čitanje nacrta BAS standarda, morate biti registrirani na našoj mrežnoj stranici.

Primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostaviti email-om tehničkom sekretaru odgovarajućeg tehničkog komiteta korištenjem Obrasca za komentare.

 Za pravilno popunjavanje ovag obrasca pogledajte Vodič za upotrebu obrasca za komentare.

 
Prikazuj 161-180 od 1.193 stavke.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCNadnevak realizacijePredviđeni nadnevak naredne faze
   
nsBAS EN 14459:2023
Sigurnosni i kontrolni uređaji za gorionike i aparate koji sagorijevaju plinovita ili tečna goriva - Kontrolne funkcije u elektroničkim sustavima - Metode za klasifikaciju i procjenu
40.20BAS/TC 3104.04.202303.06.2023
nsBAS EN 14511-1:2023
Uređaji za klimatizaciju, rashladni strojevi i toplinske pumpe s kompresorima na električni pogon za grijanje i hlađenje prostora – Dio 1: Termini i definicije
40.20BAS/TC 4712.04.202311.06.2023
nsBAS EN 14511-2:2023
Uređaji za klimatizaciju, rashladni strojevi i toplinske pumpe s kompresorima na električni pogon za grijanje i hlađenje prostora – Dio 2: Uvjeti ispitivanja
40.20BAS/TC 4712.04.202311.06.2023
nsBAS EN 14511-3:2023
Uređaji za klimatizaciju, rashladni strojevi i toplinske pumpe s kompresorima na električni pogon za grijanje i hlađenje prostora – Dio 3: Metode ispitivanja
40.20BAS/TC 4712.04.202311.06.2023
nsBAS EN 14511-4:2023
Uređaji za klimatizaciju, rashladni strojevi i toplinske pumpe s kompresorima na električni pogon za grijanje i hlađenje prostora – Dio 4: Radni zahtjevi, označavanje i upute
40.20BAS/TC 4712.04.202311.06.2023
nsBAS EN 14525:2023
Spojnice i prirubnički adapteri od nodularnog lijeva i čelika širokih tolerancija za upotrebu kod cijevi iz različitih materijala: nodularnog lijeva, sivog lijeva, čelika, PVC-U, PVC-O, PE, vlaknastog cementa
40.20BAS/TC 1603.04.202302.06.2023
nsBAS EN 14583:2023
Workplace exposure - Volumetric bioaerosol samplers - General requirements and evaluation of performance
40.20BAS/TC 713.04.202313.06.2023
nsBAS EN 1463-1:2023
Road marking materials - Retroreflecting road studs - Part 1: Initial performance requirements
40.20BAS/TC 2225.04.202324.06.2023
nsBAS EN 14734:2023
Trajnost drva i proizvoda od drva - Određivanje sposobnosti tretiranja uzoraka drva koji se impregniraju sredstvima za zaštitu drva - Laboratorijska metoda
40.20BAS/TC 4207.04.202306.06.2023
nsBAS EN 14735:2023
Characterization of waste - Preparation of waste samples for ecotoxicity tests
40.20BAS/TC 713.04.202313.06.2023
nsBAS EN 14749+A1:2023
Furniture - Domestic and kitchen storage units and kitchen-worktops - Safety requirements and test methods
40.20BAS/TC 4207.04.202306.06.2023
nsBAS EN 14805:2023
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium chloride for on site electrochlorination using non-membrane technology
40.20BAS/TC 713.04.202313.06.2023
nsBAS EN 14825:2023
Uređaji za klimatizaciju, rashladni strojevi i toplinske pumpe s kompresorima na električni pogon za grijanje i hlađenje prostora, komercijalno i tehnološko hlađenje – Ispitivanje i ocjena pri uvjetima djelomičnog opterećenja i proračun sezonskih izvedbi
40.20BAS/TC 4712.04.202311.06.2023
nsBAS EN 14894:2023
Oprema i pribor za ukapljeni naftni plin (LPG) - Označavanje boca i rezervoara
40.20BAS/TC 3104.04.202303.06.2023
nsBAS EN 1491:2023
Building valves - Expansion valves - Tests and requirements
40.20BAS/TC 713.04.202313.06.2023
nsBAS EN 14912:2023
Oprema i pribor za ukapljeni naftni plin (LPG) – Ispitivanje i održavanje ventila boca za ukapljeni naftni plin (LPG) pri periodičnom ispitivanju boca
40.20BAS/TC 3104.04.202303.06.2023
nsBAS EN 14972-10:2023
Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 10: Test protocol for atrium protection with sidewall nozzles for open nozzle systems
40.20BAS/TC 1328.04.202326.06.2023
nsBAS EN 15031:2023
Chemicals used for treatment of swimming pool water - Aluminium based coagulants
40.20BAS/TC 713.04.202313.06.2023
nsBAS EN 15112:2023
Vanjska katodna zaštita omotača bušotina
40.20BAS/TC 3929.03.202329.05.2023
nsBAS EN 1515-4/Cor1:2023
Prirubnice i njihovi spojevi - Vijci i matice - Dio 4: Izbor vijaka i matica za opremu obuhvaćenu Direktivom za opremu pod tlakom 2014/68/EU
40.20BAS/TC 1603.04.202302.06.2023