Новости

Најава семинара о еврокодовима и њиховој практичној примјени у јавним радовима у БиХ

Семинар ће се одржати 14. октобра 2021. године од 10:00 до 13:15 сати у просторијама Спољнотрговинске коморе БиХ (Бранислава Ђурђева 10, Сарајево), у хибридном формату, односно уживо и путем видеоконференцијске везе (Zoom).

Позив за учешће у јавним консултацијама

У складу са Одлуком о поступку срeдњoрoчнoг плaнирaњa, прaћeњa и извjeштaвaњa у институциjaмa Бoснe и Хeрцeгoвинe („Службeни глaсник БиХ”, брoj 62/14), Институт зa стaндaрдизaциjу Бoснe и Хeрцeгoвинe припрeмиo je Приjeдлoг срeдњoрoчнoг плaнa рaдa Институтa зa стaндaрдизaциjу Бoснe и Хeрцeгoвинe зa пeриoд 2022–2024. гoдинe.

Стандард BAS EN 1627:2021

Друго издање босанскохерцеговачког стандарда BAS EN 1627:2021 је усвојено методом превода путем Техничког комитета BAS/TC 60, Врата и прозори, Института за стандардизацију БиХ.

Стандард BAS EN 13659:2021 усвојен методом превода

Треће издање босанскохерцеговачког стандарда BAS EN 13659:2021, Гриље, капци и вањске жалузине - Захтјеви у погледу особина укључујући сигурност, усвојено је методом превода путем Техничког комитета BAS/TC 60, Врата и прозори, Института за стандардизацију БиХ.

Стандард BAS EN 14351-2:2021 усвојен методом превода

Босанскохерцеговачки стандард BAS EN 14351-2:2021, Прозори и врата - Стандард за производ, изведбене карактеристике – Дио 2: Унутрашња пјешачка врата, усвојен је методом превода путем Техничког комитета BAS/TC 60, Врата и прозори, Института за стандардизацију БиХ.

Радна посјета представника Института за стандардизацију Републике Сјеверне Македоније Институту за стандардизацију БиХ

Дана 12. августа 2021. године делегација Института за стандардизацију Републике Сјеверне Македоније (ИСРСМ) на челу с директором господином Џеватом Кицара и савјетником Вилијамом Христовским била је у радној посјети Институту за стандардизацију БиХ.

Објављен Гласник 2/21

Обавјештавамо Вас да је Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине објавио Гласник 2/21.

Стандард за успостављање система управљања континуитетом пословања

Објављено је друго издање босанскохерцеговачког стандарда BAS EN ISO 22301:2021, Безбједност и отпорност - Системи управљања континуитетом пословања – Захтјеви, које је преузето методом превода путем босанскохерцеговачког техничког комитета BAS/TC 59, Друштвена сигурност и заштита.

Техничка спецификација BAS CLC/TS 50238-3:2021 усвојена методом превода

Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине, путем Техничког комитета BAS/TC 46, Жељезнице, методом превода усвојио је треће издање техничке спецификације BAS CLC TS 50238-3:2021, Подручје примјене на жељезници - Компатибилност између жељезничких возила и система за детекцију воза - Дио 3: Компатибилност с бројачима осовина, које је превод енглеске верзије европске техничке спецификације CLC/TS 50238-3:2019, Railway applications - Compatibility between rolling stock and train detection systems - Part 3: Compatibility with axle counters.

Стандард BAS EN 60335-1:2021 усвојен методом превода

Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине, путем Техничког комитета BAS/TC 57, Кућански и слични електрични апарати, методом превода усвојио је треће издање стандарда BAS EN 60335-1:2021, Кућански и слични електрични aпарати – Безбједност – Дио 1: Општи захтјеви, које је превод енглеске верзије европског стандарда EN 60335-1:2012, Household and similar electrical appliances – Safety – Part 1: General requirements.

Позив за учешће у изради Стратегијског плана усвајања босанскохерцеговачких стандарда за период 2022–2024. године

Позивамо Вас да идентификујете стандарде за које сте заинтересовани, односно стандарде који утичу или би могли утицати на Вашу основну дјелатност или свакодневни рад, те да нам искажете своје потребе за европским, међународним односно изворним стандардима које би Институт усвојио у систем босанскохерцеговачке стандардизације у наредном трогодишњем периоду.

Спроведено мјерење задовољства чланова техничких комитета Института за стандардизацију БиХ

Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине, у складу са захтјевима стандарда система управљања, сваке године врши мјерење задовољства корисника ради добијања повратних информација у којој мјери су заинтересоване стране задовољне пруженом услугом.

Одржана конференција за медије поводом усвајања нацрта стандарда BAS EN 12831-1 и BAS CEN/TR 12831-2

У петак, 4. јуна 2021. године, с почетком у 10.00 часова одржана је конференција за медије поводом усвајања методом превода нацрта стандарда за прорачун губитака топлоте у зградама BAS EN 12831-1 и BAS CEN/TR 12831-2.

Објављен Гласник 1/21

Обавјештавамо Вас да је Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине објавио Гласник 1/21.

Корак ка Европи у прорачуну губитака топлоте у зградама

На сједници Техничког комитета BAS/TC 47, Уређаји и системи за гријање и хлађење, која ће се одржати у петак, 4. 6. 2021. године, у просторијама Института за стандардизацију БиХ у Источном Сарајеву, очекује се да ће чланови Техничког комитета, након завршних разматрања, усвојити стандард за прорачун губитака топлоте у зградама - BAS EN 12831:2021.