Новости

Европски стандарди за 17 циљева одрживог развоја: CEN и CENELEC развили нови алат за мапирање

Агенда 2030 Уједињених нација за одрживи развој обезбјеђује заједнички пројекат за мир и просперитет за људе и планету. У самом средишту ове агенде је 17 Циљева одрживог развоја који служе као хитан позив за акцију за глобално партнерство које треба да ријеши друштвену неуједначеност, развије одрживу економију и да се бори против климатских промјена.

Одржан други семинар о еврокодовима и њиховој практичној примјени у јавним радовима у БиХ

У склопу реализације ČRA-ÚNMZ-ISBIH пројекта „Јачање капацитета националне инфраструктуре квалитета за стандардизацију и оцјену грађевинских производа у Босни и Херцеговини”, Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине (ИСБИХ)

Одржан четврти семинар о еврокодовима и њиховој практичној примјени у академском образовању у Босни и Херцеговини

Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине (ИСБИХ) у сарадњи с Чешком развојном агенцијом, Чешком канцеларијом за стандарде, метрологију и испитивање (ÚNMZ) те Рударско-геолошко-грађевинским факултетом у Тузли организовао је семинар о еврокодовима и њиховој практичној примјени у академском образовању у Босни и Херцеговини.

Стандард BAS EN 1335-2:2022 усвојен методом превода

Босанскохерцеговачки стандард BAS EN 1335-2:2022, Канцеларијски намјештај – Канцеларијска радна столица – Дио 2: Сигурносни захтјеви, пето издање, усвојен је методом превода путем Техничког комитета BAS/TC 42, Дрво и производи од дрвета, Института за стандардизацију БиХ.

BAS EN 527-2+A1 усвојен методом превода

Босанскохерцеговачки стандард BAS EN 527-2+A1:2022, Канцеларијски намјештај - Радни столови - Дио 2: Захтјеви за сигурност, чврстоћу и издржљивост, треће издање, усвојен је методом превода путем Техничког комитета BAS/TC 42, Дрво и производи од дрвета, Института за стандардизацију БиХ.

Објављен изворни стандард за инсталационе каблове

Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине путем Техничког комитета BAS/TC 30, Електрични каблови, израдио је изворни стандард за инсталационе каблове називног напона 300/500 V BAS 1058:2022, Инсталациони каблови с ПВЦ изолацијом и ПВЦ плаштом, називног напона 300/500 V

Сфера 2022: Фасадни системи и вентилирајуће облоге

У периоду од 29. до 30. марта 2022. године одржана је међународна научно-стручна конференција из области грађевинарства „Сфера 2022: Фасадни системи и вентилирајуће облоге”, чији партнер је био Институт за стандардизацију БиХ.

Објављен Гласник 4/21

Обавјештавамо Вас да је Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине објавио Гласник 4/21.

BAS EN 14564:2022, Резервоари за транспорт опасних материја – Терминологија, усвојен методом превода

Босанскохерцеговачки стандард BAS EN 14564:2022, Резервоари за транспорт опасних материја – Терминологија, четврто издање, усвојен је методом превода путем Техничког комитета BAS/TC 41, Опрема под притиском и контејнери.

Позив за учешће у јавним консултацијама

Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине припремио је Приједлог извјештаја о спровођењу Средњорочног плана рада Института за стандардизацију Босне и Херцеговине за период 2020–2021. година.

Стандард BAS EN ISO 11426:2021 усвојен методом превода

Треће издање босанскохерцеговачког стандарда BAS EN ISO 11426:2021, Накит и племенити метали – Одређивање злата – Метода купелације (проба жарењем), усвојено је методом превода путем Техничког комитета BAS/TC 38, Мјеритељство и мјерења.