Новости

Онлајн приступ нацртима BAS стандарда на јавној расправи

Увођењем услуге онлајн приступа нацртима BAS стандарда на јавној расправи Институт за стандардизацију БиХ је омогућио свим заинтересованим странама у Босни и Херцеговини да квалитетније и једноставније учествују у јавној расправи.

BAS EN 14460:2021 усвојен методом превода

Институт за стандаризацију БиХ је путем Техничког комитета BAS/TC 6, Опрема за експлозивне атмосфере, методом превода усвојио стандард BAS EN 14460:2021, Опрема отпорна на експлозију.

Позив за учешће у јавним консултацијама

Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине припремио је Приједлог извјештаја о спровођењу Средњорочног плана рада Института за стандардизацију Босне и Херцеговине за период 2019–2020. година.

Нови изворни босанскохерцеговачки стандард из подручја грађевинарства

Институт за стандардизацију БиХ је објавио прво издање изворног босанскохерцеговачког стандарда BAS 1057:2021, Бетон – Спецификација, својства, производња и усклађеност ‒ Смјернице за примјену стандарда BAS EN 206+A.

Срећна Нова година

Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине свим својим пословним партнерима, сарадницима, корисницима услуга и стандарда жели срећну и успјешну Нову годину.

Усвојен стандард за мјерење и процјене вибрација машина у хидроелектранама и реверзибилним постројењима

Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине, путем Техничког комитета BAS/TC 56, Конвенционални и алтернативни извори електричне енергије, методом превода усвојио је друго издање стандарда BAS ISO 20816-5:2020, Механичке вибрације - Мјерење и процјена вибрација строја - Дио 5: Стројеви у хидроелектранама и реверзибилним постројењима.

Успјешно одржан вебинар – „Примјена BIM методе – кључни кораци за трасирање пута за усвајање BIM-a”

У организацији Института за стандардизацију Босне и Херцеговине (ИСБИХ) и Чешке канцеларије за стандарде, метрологију и тестирање (ÚNMZ), а у оквиру UNDP Challenge фонда: Чешка рјешења за пројекат циљева одрживог развоја „Подршка примјени BIM-a у Босни и Херцеговини”, дана 9. 12. 2020. године успјешно је одржан вебинар на тему „Примјена BIM методе – кључни кораци за трасирање пута за усвајање BIM-a”.

Онлајн конференција „Управљање квалитетом – грађанин/корисник у фокусу”

Институт за стандардизацију БиХ је заједно с Канцеларијом координатора за реформу јавне управе, Агенцијом за државну службу БиХ, Агенцијом за државну управу РС, Агенцијом за државну службу ФБиХ, а уз подршку Програма јачања јавних институција који у БиХ имплементира GIZ у име Владе СР Њемачке и Владе Уједињеног Краљевства, учествовао у организацији онлајн конференције „Управљање квалитетом – грађанин/корисник у фокусу”.

Бесплатан вебинар – „Implementation of BIM method - key steps to pave the way to BIM adoption”

Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине (ИСБИХ) у сарадњи с Чешком канцеларијом за стандарде, метрологију и тестирање (ÚNMZ) организује бесплатан вебинар на тему „Implementation of BIM method - key steps to pave the way to BIM adoption”.

Република Чешка наставља подржавати развој стандардизације у Босни и Херцеговини

Директор Института за стандардизацију БиХ Александар Цинцар и директор Института за метрологију БиХ Зијад Џемић су 19. 11. 2020. године одржали пословни састанак с амбасадорицом Републике Чешке у БиХ, њеном екселенцијом Иваном Хлавсовом у просторијама Амбасаде у Сарајеву.