Ново издање стандарда BAS EN 16942+A1:2022 објављено методом превода

Институт за стандардизацију БиХ методом превода објавио је ново издање босанскохерцеговачког стандарда BAS EN 16942+A1:2022, Горива – Идентификација компатибилности возила – Графички приказ информација за потрошаче.

 

Стандардом BAS EN 16942+A1:2022 се прописују хармонизовани  идентификатори  за течна и гасовита горива која се продају на тржишту. Захтјеви у овом стандарду су дати како би  допунили  потребе корисника за информацијама у вези с  компатибилношћу  између горива и возила која  се пласирају на тржиште. Намјера је да идентификатор буде видљив на пумпама и станицама за сипање горива, на возилима, у продавницама моторних возила и у упутствима корисника, како је описано у овом документу.

 

Горива која се продају на тржишту укључују, на примјер, горива, деривате нафте, синтетичка горива, биогорива, природни гас, течни нафтни гас, водоник и биогас, као и смјесе поменутих горива која се користе за покретање возила. 

 

Графички прикази треба да буду у складу са сљедећим захтјевима:

а) да пруже релевантну, конзистентну и јасну информацију о моторним возилима која се могу редовно пунити компатибилним горивима која се пласирају на тржиште,

 

б) да буду једноставни и лако разумљиви;

 

ц) да се могу поставити на јасно видљив начин:

 

1)     на одговарајућим бензинским пумпама и њиховим "пиштољима" на станицама за сипање горива,

 

2)     на или у непосредној близини чепова на резервоарима за гориво за возила, препорученим и компатибилним с тим горивом и у приручницима моторног возила.

 

Босанскохерцеговачки стандард BAS EN 16942+A1:2022 садржи и национални додатак у којем су дефинисани национални захтјеви за идентификаторе за течна и гасовита горива која се продају на територији Босне и Херцеговине.