Објављено друго издање стандарда BAS EN 62231-1:2023

Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине, путем Техничког комитета BAS/TC 8, Координација изолације, високонапонска испитивања и мјерни трансформатори, методом превода усвојио је друго издање стандарда BAS EN 62231-1:2023, Композитни потпорни изолатори за трафостанице номиналних напона виших од 1 000 V до 245 kV Дио 1: Димензионе, механичке и електричне карактеристике, које је превод енглеске верзије европског стандарда EN 62231-1:2016.

Стандард  BAS EN 62231-1:2023, који је дио серије IEC 62231, односи се на композитне потпорне изолаторе за трафостанице наизмјеничних напона већих од 1000 V до 245 kV. Такође примјењује се на композитне потпорне изолаторе сличног изгледа за трафостанице жељезничких система.

Овај дио IEC 62231 утврђује главне димензије и вриједности за механичке и електричне особине композитних потпорних изолатора за трафостанице.

НАПОМЕНА Композитни потпорни изолатори за трафостанице обухваћени овим стандардом првенствено су намијењени за спољашњу употребу, али се могу користити и у затвореном простору.

Изворне текстове стандарда припремио је Међународни технички комитет IEC/TC 36, Изолатори.