Objavljeno drugo izdanje standarda BAS EN 62231-1:2023

Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine, putem Tehničkog komiteta BAS/TC 8, Koordinacija izolacije, visokonaponska ispitivanja i mjerni transformatori, metodom prijevoda usvojio je drugo izdanje standarda BAS EN 62231-1:2023, Kompozitni potporni izolatori za trafostanice nominalnih napona viših od 1 000 V do 245 kV – Dio 1: Dimenzione, mehaničke i električne karakteristike, koje je prijevod engleske verzije europskog standarda EN 62231-1:2016.

Standard  BAS EN 62231-1:2023, koji je dio serije IEC 62231, odnosi se na kompozitne potporne izolatore za trafostanice izmjeničnih napona većih od 1000 V do 245 kV. Također primjenjuje se na kompozitne potporne izolatore sličnog izgleda za trafostanice željezničkih sustava.

Ovaj dio IEC 62231 utvrđuje glavne dimenzije i vrijednosti za mehaničke i električne osobine kompozitnih potpornih izolatora za trafostanice.

NAPOMENA Kompozitni potporni izolatori za trafostanice obuhvaćeni ovim standardom prvenstveno su namijenjeni za vanjsku uporabu, ali se mogu koristiti i u zatvorenom prostoru.

Izvorne tekstove standarda priprеmiо је Međunarodni tehnički komitet IEC/TC 36, Izolatori.