Vijesti

Poziv za učešće u javnim konsultacijama

Sukladno Odluci o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvješćivanja u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, broj 62/14), Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine pripremio je Prijedlog srednjoročnog plana rada Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine za period 2022–2024. godine.

Standard BAS EN 1627:2021

Drugo izdanje bosanskohercegovačkog standarda BAS EN 1627:2021 usvojeno je metodom prijevoda putem Tehničkog komiteta BAS/TC 60, Vrata i prozori, Instituta za standardizaciju BiH.

Standard BAS EN 13659:2021 usvojen metodom prijevoda

Treće izdanje bosanskohercegovačkog standarda BAS EN 13659:2021, Grilje, kapci i vanjske žaluzine - Zahtjevi u pogledu osobina uključujući sigurnost, usvojeno je metodom prijevoda putem Tehničkog komiteta BAS/TC 60, Vrata i prozori, Instituta za standardizaciju BiH.

Standard BAS EN 14351-2:2021 usvojen metodom prijevoda

Bosanskohercegovački standard BAS EN 14351-2:2021, Prozori i vrata - Standard za proizvod, izvedbene karakteristike – Dio 2: Unutrašnja pješačka vrata, usvojen je metodom prijevoda putem Tehničkog komiteta BAS/TC 60, Vrata i prozori, Instituta za standardizaciju BiH.

Objavljen Glasnik 2/21

Obavještavamo Vas da je Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine objavio Glasnik 2/21.

Standard za uspostavljanje sustava upravljanja kontinuitetom poslovanja

Objavljeno je drugo izdanje bosanskohercegovačkog standarda BAS EN ISO 22301:2021, Bezbjednost i otpornost - Sistemi upravljanja kontinuitetom poslovanja – Zahtjevi, koje je preuzeto metodom prijevoda putem bosanskohercegovačkog tehničkog komiteta BAS/TC 59, Društvena sigurnost i zaštita.

Tehnička specifikacija BAS CLC/TS 50238-3:2021 usvojena metodom prijevoda

Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine, putem Tehničkog komiteta BAS/TC 46, Željeznice, metodom prijevoda usvojio je treće izdanje tehničke specifikacije BAS CLC TS 50238-3:2021, Područje primjene na željeznici - Kompatibilnost između željezničkih vozila i sistema za detekciju voza - Dio 3: Kompatibilnost s brojačima osovina, koje je prijevod engleske verzije evropske tehničke specifikacije CLC/TS 50238-3:2019, Railway applications - Compatibility between rolling stock and train detection systems - Part 3: Compatibility with axle counters.

Standard BAS EN 60335-1:2021 usvojen metodom prijevoda

Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine, putem Tehničkog komiteta BAS/TC 57, Kućanski i slični električni aparati, metodom prijevoda usvojio je treće izdanje standarda BAS EN 60335-1:2021, Kućanski i slični električni aparati – Bezbjednost – Dio 1: Opšti zahtjevi, koje je prijevod engleske verzije europskog standarda EN 60335-1:2012, Household and similar electrical appliances – Safety – Part 1: General requirements.

Poziv za sudjelovanje u izradi Strategijskog plana usvajanja bosanskohercegovačkih standarda za razdoblje 2022–2024. godine

Pozivamo Vas da identificirate standarde za koje ste zainteresirani, odnosno standarde koji utječu ili bi mogli utjecati na Vašu osnovnu djelatnost ili svakodnevni rad, te da nam iskažete svoje potrebe za europskim, međunarodnim odnosno izvornim standardima koje bi Institut usvojio u sustav bosanskohercegovačke standardizacije u narednom trogodišnjem razdoblju.

Objavljen Glasnik 1/21

Obavještavamo Vas da je Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine objavio Glasnik 1/21.

Korak ka Europi u proračunu gubitaka topline u zgradama

Na sjednici Tehničkog komiteta BAS/TC 47, Uređaji i sustavi za grijanje i hlađenje, koja će se održati u petak, 4. 6. 2021. godine, u prostorijama Instituta za standardizaciju BiH u Istočnom Sarajevu, očekuje se da će članovi Tehničkog komiteta, nakon završnih razmatranja, usvojiti standard za proračun gubitaka topline u zgradama - BAS EN 12831:2021.