BAS EN 1993-4-1:2008

Eurokod 3 - Proračun čeličnih konstrukcija - Dio 4-1: Silosi


Опште информације
Статус: Повучен
Број страна: 114
Језик: Енглески
Издање: 1.
Метода усвајања: Proglašavanje
Датум објаве: 19.09.2008
...

Апстракт
Tehnički aspekti

Животни циклус
...

Изворни документ и степен усаглашености
  • EN 1993-4-1:2007, идентичан

Веза са BAS стандардима