BAS/TC 21

Бетон и производи од бетона


Опште информације
Статус:
Активан
Предсjедник:
Азра Куртовић
Технички секретар/координатор:
Тихомир Анђелић
E-пошта:
tihomir.andjelic@isbih.gov.ba

Подручје рада
Израда преднацрта и утврђивање нацрта и предлога BAS стандарда и других докумената стандардизације, праћење њихове примјене, систематског прегледа и ревизије, те примјене поступка преузимања међународних, европских и националних стандарда из области бетона и производа од бетона, укључујући терминологију, технологију и испитивање бетона; пројектовање, извођења и испитивања конструкција од бетона и eурокодови.

Веза са међународним/европским комитетима

ISO/TC 98

Bases for design of structures


CEN/TC 104

Concrete and related products


CEN/TC 177

Prefabricated reinforced components of autoclaved aerated concrete or light-weight aggregate concrete with open structure


CEN/TC 229

Precast concrete products


CEN/TC 246

Natural stones


ISO/TC 71

Concrete, reinforced concrete and pre-stressed concrete


CEN/TC 125

Masonry


CEN/TC 154

Aggregates


ISO/TC 71/SC 1

Test methods for concrete


ISO/TC 71/SC 3

Concrete production and execution of concrete structures


ISO/TC 71/SC 4

Performance requirements for structural concrete


ISO/TC 71/SC 5

Simplified design standard for concrete structures


ISO/TC 71/SC 6

Non-traditional reinforcing materials for concrete structures


ISO/TC 71/SC 7

Maintenance and repair of concrete structures


ISO/TC 71/SC 8

Environmental management for concrete and concrete structures


ISO/TC 98/SC 1

Terminology and symbols


ISO/TC 98/SC 2

Reliability of structures


ISO/TC 98/SC 3

Loads, forces and other actions


CEN/TC 53

Temporary works equipment


CEN/TC 315

Spectator facilities


CEN/TC 350

Sustainability of construction works


ISO/TC 59

Buildings and civil engineering works


ISO/TC 59/SC 13

Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM)


ISO/TC 59/SC 14

Design life


ISO/TC 59/SC 15

Framework for the description of housing performance


ISO/TC 59/SC 16

Accessibility and usability of the built environment


ISO/TC 59/SC 17

Sustainability in buildings and civil engineering works


ISO/TC 59/SC 18

Construction procurement


ISO/TC 59/SC 2

Terminology and harmonization of languages


ISO/TC 59/SC 8

Sealants


CEN/TC 442

Building Information Modelling (BIM)