Vijesti

Standard BAS EN 1335-1:2022 usvojen metodom prijevoda

Institut za standardizaciju BiH putem Tehničkog komiteta BAS/TC 42, Drvo i proizvodi od drveta, usvojio je metodom prijevoda treće izdanje bosanskohercegovačkog standarda BAS EN 1335-1:2022, Kancelarijski namještaj – Kancelarijska radna stolica – Dio 1: Dimenzije - Određivanje dimenzija.

Metodom prijevoda objavljeno novo izdanje standarda BAS EN 590:2022

Objavljeno je novo izdanje bosanskohercegovačkog standarda BAS EN 590:2022, Goriva za motorna vozila – Dizel – Zahtjevi i metode ispitivanja. Standard je preuzet metodom prijevoda evropskog standarda EN 590:2022, Automotive fuels - Diesel - Requirements and test methods.

Standard BAS EN 60335-2-15:2022 usvojen metodom prijevoda

Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine putem Tehničkog komiteta BAS/TC 57, Kućanski i slični električni aparati, usvojio je četvrto izdanje standarda BAS EN 60335-2-15:2022, Kućanski i slični električni uređaji - Sigurnost - Dio 2-15: Posebni zahtjevi za uređaje za grijanje tekućina, kojе je prijevod engleskе verzijе evropskog standarda BAS EN 60335-2-15:2016, Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-15: Particular requirements for appliances for heating liquids.

Standard BAS EN 60335-2-3:2022 usvojen metodom prijevoda

Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine, putem Tehničkog komiteta BAS/TC 57, Kućanski i slični električni aparati, usvojio je treće izdanje standarda BAS EN 60335-2-3:2022, Kućanski i slični električni aparati - Sigurnost – Dio 2-3: Posebni zahtjevi za električne pegle, koje je prijevod engleskе verzijе evropskog standarda BAS EN 60335-2-3:2016, Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-3: Particular requirements for electric irons.

Standard BAS EN IEC 60652:2022 usvojen metodom prijevoda

Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine putem Tehničkog komiteta BAS/TC 30, Električni kablovi, usvojio je drugo izdanje standarda BAS EN IEC 60652:2022, Konstrukcije nadzemnih vodova - Ispitivanja opterećenjem, koje je prijevod engleskе verzijе evropskog standarda EN IEC 60652:2021, Overhead line structures - Loading tests.

Standard BAS ISO 45003:2022 objavljen metodom prijevoda

Institut za standardizaciju BiH objavio je metodom prijevoda prvo izdanje bosanskohercegovačkog standarda BAS ISO 45003:2022, Upravljanje zdravljem i bezbjednošću na radu – Psihološko zdravlje i bezbjednost na radu – Smjernice za upravljanje psihosocijalnim rizicima.

Objavljen standard BAS ISO 10014:2022

Institut za standardizaciju BiH objavio je metodom prijevoda prvo izdanje bosanskohercegovačkog standarda BAS ISO 10014:2022, Sistemi upravljanja kvalitetom - Upravljanje organizacijom u cilju postizanja rezultata u kvalitetu - Uputstvo za realizovanje finansijskih i ekonomskih koristi.

Standard BAS EN 1176-5:2023 usvojen metodom prijevoda

Standard BAS EN 1176-5:2023, Oprema za igrališta i određivanje površine potrebne za opremu – Dio 5: Dodatni posebni sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja za vrteške, usvojen je metodom prijevoda putem Tehničkog komiteta BAS/TC 14, Lična zaštitna oprema.