BAS 1049:2023

Халал храна - Захтјеви и мјере


Опште информације
Статус: Важећи
Број страна: 23
Језик: Хрватски
Издање: 3.
Метода усвајања: Izvorni
Датум објаве: 16.08.2023
Технички комитет:
...

Апстракт
Овим стандардом утврђују се захтјеви и мјере за све процесе и производе/услуге који се морају ускладити с исламским правилима како би се испунили услови за добивање сертификата за халал квалитет. Сви захтјеви овог стандарда су генерички и намијењени су да буду примјенљиви на све организације у прехрамбеном ланцу без обзира на величину и сложеност. Услови за утврђивање усклађености с исламским правилима за поједине производе/услуге дефинишу се посебним водичима који се реферирају на овај стандард.

Животни циклус
...

Веза са BAS стандардима
замјењује