BAS EN ISO 19650-2:2020

Организација и дигитализација информација о грађевинама и грађевинским радовима, укључујући моделирање информација о грађењу (BIM) - Управљање информацијама користећи моделирање информација о грађењу - Дио 2: Фаза испоруке добара


Опште информације
Статус: Повучен
Број страна: 29
Језик: Енглески
Издање: 1.
Метода усвајања: Proglašavanje
Датум објаве: 16.09.2020
...

Апстракт
This document specifies requirements for information management, in the form of a management process, within the context of the delivery phase of assets and the exchanges of information within it, using building information modelling. This document can be applied to all types of assets and by all types and sizes of organizations, regardless of the chosen procurement strategy.

Животни циклус
...

Изворни документ и степен усаглашености
  • EN ISO 19650-2:2018, идентичан
  • ISO 19650-2:2018, идентичан

Веза са BAS стандардима