BAS EN 1992-1-2/A1:2020

Evrokod 2 – Projektovanje betonskih konstrukcija – Dio 1-2: Opšta pravila – Projektovanje konstrukcija na dejstvo požara – Amandman


Опште информације
Статус: Повучен
Број страна: 30
Језик: Енглески
Издање: 1.
Метода усвајања: Proglašavanje
Датум објаве: 10.03.2020
...

Апстракт

Животни циклус
...

Изворни документ и степен усаглашености
  • EN 1992-1-2:2004/A1:2019, идентичан

Веза са BAS стандардима