BAS/TC 61

Пројектовање грађевинских конструкција – Еврокодови 2, 4 и 6


Опште информације
Статус:
Активан
Предсjедник:
Mustafa Hrasnica
Технички секретар/координатор:
Ивона Пикић-Харт
E-пошта:
ivona.hart@isbih.gov.ba

Подручје рада
Стандардизација за правила пројектовања и прорачун бетонских, спрегнутих и зиданих конструкција, узимајући у обзир однос између правила за пројектовање и претпоставки о грађевинским материјалима, извођењу и контроли грађевинских радова.

Веза са међународним/европским комитетима

CEN/TC 250/SC 2

Eurocode 2: Design of concrete structures


CEN/TC 250/SC 6

Eurocode 6: Design of masonry structures


CEN/TC 250/SC 4

Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures