BAS EN ISO 12006-3:2019

Грађење - Организовање информација о грађевинским радовима - Дио 3: Оквир за објектно оријентисане информације


Опште информације
Статус: Повучен
Број страна: 35
Језик: Енглески
Издање: 1.
Метода усвајања: Proglašavanje
Датум објаве: 23.07.2019
...

Апстракт
ISO 12006-3:2007 specifies a language-independent information model which can be used for the development of dictionaries used to store or provide information about construction works. It enables classification systems, information models, object models and process models to be referenced from within a common framework.

Животни циклус
...

Изворни документ и степен усаглашености
  • EN ISO 12006-3:2016, идентичан
  • ISO 12006-3:2007, идентичан

Веза са BAS стандардима