BAS ISO/TS 12911:2013

Okvir za modeliranje objekata (BIM) smjernice


Опште информације
Статус: Повучен
Број страна: 25
Језик: Енглески
Издање: 1.
Метода усвајања: Proglašavanje
Датум објаве: 11.12.2013
...

Апстракт

Животни циклус
...

Изворни документ и степен усаглашености
  • ISO/TS 12911:2012, идентичан

Веза са BAS стандардима