BAS ISO/TS 12911:2013

Okvir za modeliranje objekata (BIM) smjernice


Opće informacije
Status: Povučen
Broj strana: 25
Jezik: Engleski
Izdanje: 1.
Metoda usvajanja: Proglašavanje
Nadnevak objave: 11.12.2013
...

Apstrakt

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • ISO/TS 12911:2012, identičan

Veza sa BAS standardima