BAS/TC 36

Архитектонске конструкције, технологија и организација грађења и физика зграде


Опште информације
Статус:
Активан
Предсjедник:
Adnan Đug
Технички секретар/координатор:
Hafiza Zametica
E-пошта:
hafiza.zametica@isbih.gov.ba

Подручје рада
Израда преднацрта и утврђивање нацрта и предлога BAS стандарда и других докумената стандардизације, праћење њихове примјене, систематског прегледа и ревизије, те примјене поступка преузимања међународних, европских и националних стандарда из области: архитектонских конструкција, топлотне и хидроизолације, освјетљења, расвјете, стакла и керамике у грађевинaрству, вентилације и акустике у објектима, као и из уређења околине.

Веза са међународним/европским комитетима

CEN/TC 88

Thermal insulating materials and products


CEN/TC 89

Thermal performance of buildings and building components


CEN/TC 93

Ladders


CEN/TC 99

Wallcoverings


CEN/TC 277

Suspended ceilings


CEN/TC 297

Free-standing industrial chimneys


CEN/TC 340

Anti-seismic devices


CEN/TC 351

Construction Products - Assessment of release of dangerous substances


CEN/TC 67

Ceramic tiles


ISO/TC 160

Glass in building


ISO/TC 163

Thermal performance and energy use in the built environment


ISO/TC 165

Timber structures


ISO/TC 189

Ceramic tile


ISO/TC 195

Building construction machinery and equipment


CEN/TC 211

Acoustics


CEN/TC 254

Flexible sheets for waterproofing


ISO/TC 205

Building environment design


ISO/TC 219

Floor coverings


ISO/TC 43

Acoustics


CEN/TC 124

Timber structures


CEN/TC 126

Acoustic properties of building elements and of buildings


CEN/TC 128

Roof covering products for discontinuous laying and products for wall cladding


CEN/TC 129

Glass in building


CEN/TC 134

Resilient, textile, laminate and modular mechanical locked floor coverings


CEN/TC 135

Execution of steel structures and aluminium structures


CEN/TC 163

Sanitary appliances


CEN/TC 166

Chimneys


CEN/TC 169

Light and lighting


ISO/TC 43/SC 1

Noise


ISO/TC 43/SC 2

Building acoustics


ISO/TC 43/SC 3

Underwater acoustics


ISO/TC 160/SC 1

Product considerations


ISO/TC 160/SC 2

Use considerations


ISO/TC 163/SC 1

Test and measurement methods


ISO/TC 163/SC 2

Calculation methods


ISO/TC 163/SC 3

Thermal insulation products, components and systems


ISO/TC 195/SC 1

Machinery and equipment for concrete work


CEN/TC 371

Energy performance of buildings


ISO/TC 274

Light and lighting