Стандард BAS EN ISO 9712:2021 усвојен методом превода

Друго издање стандарда BAS EN ISO 9712:2021, Испитивање без разарања – Квалификација и сертификација ИБР особља, усвојено је методом превода путем Техничког комитета BAS/TC 24, Испитивање без разарања.

Изворни текст међународног стандарда припремио је Технички комитет  ISO/TC 135, Non-destructive testing, у сарадњи с Техничким комитетом CEN/TC 138, Non-destructive testing,  чији је секретаријат под надлежношћу AFNOR-a. 

Стандард BAS EN ISO 9712:2021 специфицира захтјеве за принципе квалификације и сертификације особља које изводи индустријско испитивање без разарања (ИБР).

Систем специфициран у овом међународном стандарду се такође може примијенити и на друге ИБР методе или на нове технике с успостављеном ИБР методом под условом да постоји свеобухватна шема сертификације и ако је метода или техника обухваћена међународним, регионалним или националним стандардима или новом ИБР методом или је техника доказана као ефикасна на задовољство сертификационог тијела.