BAS ISO 16354:2022

Smjernice za biblioteke znanja i biblioteke objekata


Опште информације
Статус: Важећи
Број страна: 72
Језик: Босански
Издање: 2.
Метода усвајања: Prijevod
Датум објаве: 23.03.2022
...

Апстракт
Cilj ovog standarda je razlikovanje kategorija biblioteka znanja i postavljanje temelja za ujednačene strukture i sadržaj takvih biblioteka znanja i zajedništvo u njihovoj upotrebi. Sastavljanjem niza smjernica osigurava se vodeći princip za nove biblioteke, kao i za nadogradnju postojećih biblioteka. Bez tih smjernica postoji nepoželjna količina slobode, tako da različite biblioteke mogu postati previše heterogene. To bi poređenje, povezivanje i integrisano korištenje ovih biblioteka učinilo vrlo kompleksnim, ako ne i nemogućim. - Cilj standarda je kategorizovati biblioteke znanja i biblioteke objekata i pružiti preporuke za stvaranje takvih biblioteka. Biblioteke koje su usklađene sa smjernicama ovog standarda mogu se lakše povezati ili integrisati s drugim bibliotekama. - Ciljnu publiku standarda čine programeri/kreatori biblioteka znanja, kreatori softwera za prevođenje ili interfejsi između biblioteka znanja, tijela za certifikaciju i kreatori aplikacija koji svoj rad moraju zasnivati na utvrđenim bibliotekama znanja. NAPOMENA 1 Biblioteke znanja su baze podataka ili datoteke koje sadrže modelirano znanje o vrstama stvari. Namijenjene su da podrže poslovne procese koji se tiču bilo koje vrste proizvoda tokom njihovog života, na primjer kao podrška njihovom projektovanju, nabavci, gradnji, puštanju u rad ili održavanju. Sve je veća svijest o visokoj potencijalnoj vrijednosti biblioteka znanja i nedostacima nedosljednosti i nedostatka interoperabilnosti između različitih biblioteka znanja. NAPOMENA 2 Cilj ovog standarda nije standardizacija terminologije, već armonizacija i standardizacija koncepata. Stoga je upotreba sinonima i sinonimnih fraza te prijevoda jedan-na-jedan dozvoljena ili čak se preporučuje, pod uvjetom da alternativni pojmovi označavaju iste koncepte i da se referenciraju na odgovarajuće sinonimne pojmove u ovom standardu.

Животни циклус
...

Изворни документ и степен усаглашености
  • ISO 16354:2013, идентичан

Веза са BAS стандардима