BAS EN 1993-4-2:2018

Evrokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 4-2: Rezervoari


Опште информације
Статус: Важећи
Број страна: 49
Језик: Српски, (латиница)
Издање: 2.
Метода усвајања: Prijevod
Датум објаве: 25.06.2018
...

Апстракт
(1) Dio 4-2 Evrokoda 3 daje principe i pravila primjene proračuna konstrukcija vertikalnih cilindričnih i pravougaonih nadzemnih čeličnih rezervoara za skladištenje tečnih proizvoda sljedećih karakteristika: a) karakteristični unutrašnji pritisci iznad nivoa tečnosti nisu manji od -100 mbara i nisu veći od 500 mbara5 b) proračunska temperatura metala je u rasponu od -50°C do +300°C. Za rezervoare konstruisane primjenom austenitnih nerđajućih čelika, proračunska temperatura metala može biti u rasponu od -165°C do +300°C. Za rezervoare opterećene zamorom, temperaturu treba ograničiti na T < 150°C c) maksimalni proračunski nivo tečnosti nije viši od vrha cilindričnog i pravougaonog rezervoara. (2) Ovaj dio 4-2 odnosi se samo na zahtjeve za otpornost i stabilnost čeličnih rezervoara. Drugi proračunski zahtjevi obuhvaćeni su EN 14015 za temperaturu okoline rezervoara, EN 14620 za kriogenske rezervoare i EN 1090 za proizvodnju i izvođenje. Ti drugi zahtjevi uključuju temelje i slijeganje, proizvodnju, izvođenje i ispitivanje, funkcionalna svojstva i detalje kao što su otvori, flanše i uređaji za punjenje. (3) Odredbe koje se odnose na posebne zahtjeve za proračun na dejstva zemljotresa date su u EN 1998-4 (Evrokod 8, Dio 4 „Projektovanje konstrukcija otpornih na dejstvo zemljotresa: Silosi, rezervoari i cjevovodi”) koji dopunjuje odredbe Evrokoda 3 za tu posebnu svrhu. (4) Proračun oslonačke konstrukcije rezervoara obrađen je u EN 1993-1-1. (5) Proračun aluminijumske krovne konstrukcije čeličnog rezervoara obrađen je u EN 1999-1-5. (6) Armiranobetonski temelji čeličnih rezervoara obrađeni su u EN 1992 i EN 1997. (7) Numeričke vrijednosti posebnih dejstava na čelične rezervoare koje treba uzeti u obzir date su u EN 1991-4, Dejstva na silose i rezervoare. Dodatne odredbe za dejstva na rezervoare date su u Aneksu A ovog dijela 4-2 Evrokoda 3. (8) Ovaj dio 4-2 ne obuhvata: - plutajuće krovove i plutajuće pokrove; - otpornost na požar (vidjeti EN 1993-1-2). (9) Tlocrtno kružni rezervoari obuhvaćeni ovim standardom ograničeni su na osnosimetrične konstrukcije, iako mogu biti izloženi nesimetričnim dejstvima, a mogu biti oslonjeni nesimetrično.

Животни циклус
...

Изворни документ и степен усаглашености
  • EN 1993-4-2:2007, идентичан
  • EN 1993-4-2:2007/AC:2009, идентичан

Веза са BAS стандардима