BAS EN 1992-1-2:2006

Eurokod 2 - Projektovanje betonskih konstrukcija - Dio 1-2 : Opća pravila - Projektovanje konstrukcija na dejstvo od požara


Опште информације
Статус: Повучен
Број страна: 103
Језик: Енглески
Издање: 1.
Метода усвајања: Proglašavanje
Датум објаве: 31.10.2006
...

Апстракт
Tehnički aspekti

Животни циклус
...

Изворни документ и степен усаглашености
  • EN 1992-1-2:2004, идентичан

Веза са BAS стандардима