Dan Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine

Kraj godine je trenutak kada treba da se saberu utisci o radu, preispitaju aktivnosti i dostignuti ciljevi. Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine 28. decembra proslavlja i obilježava Dan Instituta, što je idealna prilika da se zaslužnim pojedincima i instituacijama dodijele zahvalnice i plakete za doprinos razvoju standardizacije. Ove godine se čitav svijet suočio s velikim izazovima prouzrokovanim virusom SARS-Cov-2 i dilemom kako sačuvati zdravlje i život, a istovremeno nastaviti uspješno poslovati. Dokazali smo da možemo funkcionisati i u ograničavajućim uslovima i uspjeli smo savladati mnoge prepreke s kojima smo se suočili.

Ukratko: usvojili smo 2639 standarda i drugih standardizacijskih dokumenata. Koristeći videokonferencijske alate, održali smo 82 online sjednice tehničkih komiteta, te dvije sjednice Vijeća za standardizaciju BiH. Ex-komisija je obradila 131 certifikat i izdala 34 stručna mišljenja. Unaprijedili smo i modernizovali sistem prodaje standarda, redizajnirali web-stranicu Instituta. Realizovali smo dva međunarodna projekta, odgovarali na upite zainteresovanih strana i izdavali potvrde o identičnosti standarda. Nastavili smo i s promotivnim i edukativnim aktivnostima vezanim za standarde i standardizaciju, te organizovali i učestvovali u organizaciji nekoliko online webinara i konferencija. Pripremili smo i novi cjenovnik standarda i naših usluga kojim smo, uzimajući u obzir stanje na tržištu, snizili cijene standarda. Pored toga, uveli smo posebnu opciju za sve studente tehničkih fakulteta koja im pruža mogućnost besplatnog online pristupa standardima koji su im potrebni za ispunjavanje nastavnih planova i programa.

Ove godine zahvalnice za izuzetan doprinos razvoju, primjeni i promociji standarda i za unapređenje standardizacije u BiH dobili su članovi regionalne ad hoc radne grupe za pripremu i izradu nacionalnog normativnog aspekta (NNA) za standard BAS EN 50341-1:2014, Nadzemni električni vodovi za naizmjenične napone preko 1 kV – Dio 1: Opšti zahtjevi – Zajedničke specifikacije iz BiH: Ilija Derikučka, Slaviša Čekić, Edhem Hadžić, Nedžad Hasanspahić, Benjamin Mehić, Dževad Imširović, Marijo Krešić, Zdenko Marić, Mijo Terkeš.

Plakete za značajan doprinos razvoju, primjeni i promociji standarda i za unapređenje standardizacije u BiH dobili su Agencija za razvoj preduzeća Eda i The Swedish International Development Cooperation Agency – Sida.

Za kraj, hvala Vam na podršci i povjerenju koji su bili od posebne važnosti u godini koju ostavljamo iza nas.  Vjerujemo da će godina koja dolazi svima nama donijeti nove prilike i bolje mogućnosti.