BAS EN 1992-4:2020

Evrokod 2 – Projektovanje betonskih konstrukcija – Dio 4: Projektovanje spojnih sredstava za betonske konstrukcije


Opšte informacije
Status: Povučen
Broj strana: 129
Jezik: Engleski
Izdanje: 1.
Metoda usvajanja: Proglašavanje
Datum objave: 10.03.2020
...

Apstrakt
Ovaj evropski standard daje metod projektovanja spojnih sredstava (povezivanje konstrukcionih elemenata i nekonstrukcionih elemenata sa konstrukcionim komponentama), koja se koriste za prenošenje djelovnja na beton. Ovaj metod projektovanja koristi fizički modeli koji se zasnivaju na kombinaciji ispitivanja i numeričkih analiza u skladu sa EN 1990:2002, 5.2. Zahtjevi za prenošenje opterećenja spojnih sredstava na betonski element do oslonaca dati su u EN 1992-1-1 i Aneksu A ovog standarda. Umeci koji su ugrađeni u prefabrikovane betonske elemente tokom proizvodnje, u uslovima tvorničke kontrole proizvodnje (FPC) i sa odgovarajućim ojačanjem, predviđeni za upotrebu samo tokom kratkotrajnih situacija za podizanje i rukovanje, obuhvaćeni su sa CEN/TR 15728.

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • EN 1992-4:2018, identičan