BAS EN 1993-2:2018

Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 2: Čelični mostovi


Opšte informacije
Status: Važeći
Broj strana: 100
Jezik: Bosanski
Izdanje: 2.
Metoda usvajanja: Prijevod
Datum objave: 05.06.2018
...

Apstrakt
(1) EN 1993-2 daje opće osnove za statički proračun čeličnih mostova i čeličnih dijelova spregnutih mostova. On daje odredbe koje nadopunjuju, mijenjaju ili zamjenjuju ekvivalentne odredbe date u različitim dijelovima EN 1993-1. (2) Kriteriji proračuna za spregnute mostove obuhvaćeni su u EN 1994-2. (3) Proračun kablova visoke čvrstoće i odgovarajućih dijelova uključen je u EN 1993-1-11. (4) Ovaj evropski standard se bavi samo pitanjima otpornosti, upotrebljivosti i trajnosti konstrukcija mosta. Ostali aspekti proračuna nisu razmatrani. (5) Za izvođenje konstrukcija čeličnih mostova treba uzeti u obzir EN 1090. NAPOMENA: Sve dok još uvijek nije dostupan EN 1090, privremene smjernice su date u Aneksu C. (6) Izvedba je obuhvaćena do stepena neophodnog za utvrđivanje kvaliteta konstrukcijskog materijala i proizvoda koji se trebaju koristiti, i nivoa stručnosti na gradilištu potrebnog da bi se zadovoljile pretpostavke pravila proračuna. (7) Specijalni zahtjevi seizmičkog proračuna nisu obuhvaćeni. Treba napraviti vezu sa zahtjevima datim u EN 1998, koji nadopunjavaju i mijenjaju pravila EN 1993-2 posebno za ovu namjenu.

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • EN 1993-2:2006, identičan
  • EN 1993-2:2006/AC:2009, identičan