BAS EN 1997-2/Cor1:2011

Eurokod 7: Projektovanje geotehničkih konstrukcija - Dio 2: Ispitivanje tla


Opšte informacije
Status: Povučen
Broj strana: 9
Jezik: Engleski
Izdanje: 1.
Metoda usvajanja: Proglašavanje
Datum objave: 02.07.2011
...

Apstrakt

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • EN 1997-2:2007/AC:2010, identičan

Veza sa BAS standardima