BAS EN 1997-2:2008

Eurokod 7 - Projektovanje geotehničkih konstrukcija - Dio 2: Ispitivanje tla


Opšte informacije
Status: Povučen
Broj strana: 196
Jezik: Engleski
Izdanje: 1.
Metoda usvajanja: Proglašavanje
Datum objave: 19.09.2008
...

Apstrakt
Elementi građevina općenito

Životni ciklus
...

Izvorni dokument i stepen usklađenosti
  • EN 1997-2:2007, identičan

Veza sa BAS standardima