BAS EN 1991-1-6:2016

Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-6: Opća djelovanja - Djelovanja tijekom izvedbe


Опште информације
Статус: Важећи
Број страна: 29
Језик: Хрватски
Издање: 2.
Метода усвајања: Prijevod
Датум објаве: 22.02.2016
...

Апстракт
Standard EN 1991-1-6 daje načela i opća pravila za određivanje djelovanja koje treba uzeti u obzir tijekom izvedbe zgrada i inženjerskih građevinskih objekata. NAPOMENA 1 Ovaj dio standarda EN 1991 može se upotrebljavati kao smjernica za određivanje djelovanja koja treba uzeti u obzir kod različitih vrsta građevinskih objekata, uključujući i konstrukcijske izmjene kao što su obnavljanje ili djelomično ili potpuno rušenje. Daljnja pravila i smjernice dani su u Aneksima A1, A2 i B. NAPOMENA 2 Pravila koja se odnose na sigurnost ljudi na samom gradilištu i oko njega zbog stvari koje nisu u okviru područja primjene ovog europskog standarda, te se mogu odrediti za svaki pojedini projekt. Ovaj dio standarda EN 1991 sadržava sljedeće: Poglavlje 1: Općenito Poglavlje 2: Razredba djelovanja Poglavlje 3: Proračunske situacije i granična stanja Poglavlje 4: Prikaz djelovanja Aneks A1: Dodatna pravila za zgrade (normativan) Aneks A2: Dodatna pravila za mostove (normativan) Aneks B: Djelovanja na konstrukcije tijekom izmjena, rekonstrukcije ili rušenja (informativan) EN 1991-1-6 također daje pravila za određivanje djelovanja koja se mogu upotrebljavati za proračun pomoćnih građevinskih objekata, kao što je navedeno u 1.5, koje su potrebne za izgradnju zgrada i inženjerskih građevinskih objekata. NAPOMENA Pravila projektiranja koja se odnose na pomoćne građevinske objekte mogu se definirati u nacionalnom dodatku ili za svaki pojedini projekt. Upute se mogu naći u odgovarajućim europskim standardima. Na primjer, pravila proračuna za oplate i skele dana su u EN 12812.

Животни циклус
...

Изворни документ и степен усаглашености
  • EN 1991-1-6:2005, идентичан
  • EN 1991-1-6:2005/AC:2013, идентичан

Веза са BAS стандардима