Терминолошки рјечник стандардизације

Приказано 21-40 од 11.005 ставки.
Област стандардизацијеТерминТермин (EN)Технички комитет 
 
Грађевинарство fire designBAS/TC 58Детаљи
Грађевинарство seismic design situationBAS/TC 58Детаљи
Грађевинарство design working lifeBAS/TC 58Детаљи
Грађевинарство hazardBAS/TC 58Детаљи
Грађевинарство load arrangementBAS/TC 58Детаљи
Грађевинарство load caseBAS/TC 58Детаљи
Грађевинарство limit statesBAS/TC 58Детаљи
Грађевинарство ultimate limit statesBAS/TC 58Детаљи
Грађевинарство serviceability limit statesBAS/TC 58Детаљи
Грађевинарство irreversible serviceability limit statesBAS/TC 58Детаљи
Грађевинарство reversible serviceability limit statesBAS/TC 58Детаљи
Грађевинарство serviceability criterionBAS/TC 58Детаљи
Грађевинарство resistanceBAS/TC 58Детаљи
Грађевинарство strengthBAS/TC 58Детаљи
Грађевинарство reliabilityBAS/TC 58Детаљи
Грађевинарство osnovna promjenlјiva veličina BAS/TC 58Детаљи
Грађевинарство reliability differentiationBAS/TC 58Детаљи
Грађевинарство maintenanceBAS/TC 58Детаљи
Грађевинарство repairBAS/TC 58Детаљи
Грађевинарство nominal valueBAS/TC 58Детаљи