Upravljanje zdravstvom: Fokusiranje na kvalitet u zdravstvenom sektoru

Preuzeto sa: www.iso.org

Današnji administratori u zdravstvu su sada na prvim linijama zahtjevne industrije koja se mijenja, gdje je težnja ka izvrsnosti u njezi pacijenata beskompromisna. U zdravstvenom sektoru suočenom sa stalnom promjenom regulatornih propisa, rastućim troškovima i naglaskom na promjeni zdravlja pacijenata, potreba za efikasnim upravljanjem kvalitetom unutar zdravstvenih organizacija nikada nije bila veća.

Pružanje kvalitetne njege svima pomaže u promoviranju jednakih mogućnosti za dobro zdravlje, bez obzira na naš socijalno-ekonomski status. U ovom članku se razmatraju ozbiljne prepreke i izazovi s kojima se administratori zdravstvene zaštite svakodnevno suočavaju te naglašava suštinska uloga upravljanja kvalitetom u rješavanju ovih pitanja u cilju obezbjeđivanja optimalne zdravstvene njege.

ISO 7101 je prvi standard za sistem upravljanja kvalitetom zdravstvenih organizacija koji definira zahtjeve za sistematski pristup održivim, visokokvalitetnim zdravstvenim sistemima.

Šest glavnih izazova u upravljanju zdravstvenom zaštitom

Zdravstveni sektor se danas suočava s nizom složenih izazova koji opterećuju upravljanje zdravstvenom zaštitom i kvalitet njege koja se pruža pacijentima.

Šest glavnih izazova u pružanju kvalitetne zdravstvene njege:

  1. Rastući troškovi zdravstvene zaštite: Stalno povećanje troškova zdravstvene zaštite predstavlja stalni izazov. Balansiranje potrebe za kvalitetnom njegom s kontrolom troškova stalna je borba s kojom se suočavaju administratori zdravstvene zaštite, koji moraju pronaći najefikasnije moguće načine da iskoriste raspoložive resurse kako bi ponudili visokokvalitetne usluge. Takav cilj se veoma teško može postići, pogotovo jer troškovi tretmana i tehnologije i dalje rastu.
  2. Usaglašenost s propisima: Održavanje kompleksne mreže zdravstvenih propisa na regionalnom, nacionalnom i lokalnom nivou može biti posebno izazovno. Da bi se izbjegle sankcije i osiguralo poštovanje etičkih praksi, neophodna je njihova usaglašenost.
  3. Zadovoljstvo pacijenata: Veliko zadovoljstvo pacijenata je često znak kvalitetnih zdravstvenih usluga. Zadovoljni pacijenti su najvjerovatnije dobili odgovarajuće i efikasne tretmane, koji su imali pozitivne efekte na njihovo zdravstveno stanje. Osim toga, razlike u pristupu zdravstvenim uslugama na osnovu geografije, prihoda i pokrivenosti osiguranjem i dalje predstavljaju značajan problem.
  4. Nedostatak osoblja: Zdravstveni sistemi se bore da zaposle i zadrže osoblje na sve konkurentnijem tržištu rada. Pitanje individualne bezbjednosti je sve veća briga zdravstvenih radnika, koja im je glavni prioritet za daljnji nastavak rada u ovom sektoru. Najveći izvori profesionalnog stresa su nepredvidljivo ponašanje pacijenata i posjetilaca, i problemi u vezi s mentalnim zdravljem, posebno s posljedicama izgaranja na poslu.
  5. Usvajanje tehnologije: U zdravstvu, administratori su ti koji moraju upravljati usvajanjem i korištenjem novih zdravstvenih tehnologija u svojoj organizaciji. Kako se medicinski uređaji i visokotehnološki postupci nastavljaju razvijati, obezbjeđivanje interoperabilnosti, bezbjednosti podataka i jednostavnosti korištenja predstavljat će stalni izazov. Nedavni napredak u vještačkoj inteligenciji pomogao je u fundamentalnoj transformaciji digitalnog zdravstva. Treba spomenuti i druga tehnološka dostignuća, uključujući lasersku tehnologiju, koja se koristi u skoro svemu, od hirurgije oka do izrade nove opreme i protetike u stomatologiji, te fotoniku, koja se koristi u širokom spektru medicinskih praksi, uključujući neinvazivne dijagnostičke metode, najsavremenije snimanje i terapije.
  6. Demografske promjene: Pripadnici generacije „bejbi bumera“ sve više stare i suočavaju se s izazovima starenja, što povećava pritisak na zdravstveni sektor. Stariji pacijenti imaju jedinstvene potrebe za zdravstvenom njegom, uključujući palijativnu njegu i praćenje hroničnih bolesti. Zdravstvene službe moraju ulagati u usluge gerijatrijske njege kao i telemedicinu kako bi svojim starijim pacijentima osigurale pristup kvalitetnoj njezi.

Rješenja za kvalitetnu zdravstvenu njegu

Za prevazilaženje izazova u upravljanju zdravstvenom zaštitom neophodan je proaktivni pristup i strateško planiranje. Očekuje se da će standard ISO 7101 o upravljanju zdravstvenim organizacijama odigrati ključnu ulogu u definiranju kvalitetnih zdravstvenih usluga i sistema.

Ovaj referentni standard pomaže organizacijama da razumiju svu kompleksnost zdravstvene zaštite, od ograničenih resursa i starenja populacije do izazova kao što su globalne pandemije. Standard ističe potrebu za pravovremenom, sigurnom njegom usmjerenom na ljude, te naglašava hitnost prilagođavanja usljed porasta virtuelne zdravstvene njege i tehnološkog napretka. Njegova fleksibilnost čini ga primjenjivim na širok spektar pružalaca zdravstvenih usluga, od malih klinika do velikih bolnica.

Kroz svoju posvećenost bezbjednoj i visokokvalitetnoj njezi, standard ISO 7101 doprinosi postizanju sveobuhvatnih ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda (SDG-ova). Pomaže da se osigura optimalno korištenje resursa, poboljša pristup zdravstvenoj zaštiti, promovira transparentnost i odgovornost u zdravstvenim sistemima, što su osnovni principi na kojima se zasnivaju Ciljevi održivog razvoja. Upravljanje kvalitetom u zdravstvenim organizacijama suštinski je usaglašeno s općim ciljevima SDG-ova, odnosno izgradnjom održivijeg, pravednijeg i zdravijeg globalnog društva.

Globalna saradnja za zdravlje

Ovakva vizija zdravlja i zdravstvene zaštite je svakako ambiciozna, ali ipak ostvariva. Globalna saradnja unutar medicinskog sektora bit će od ključne važnosti da bi se omogućilo kolektivno mobiliziranje znanja, resursa i stručnosti potrebnih za rješavanje složenih, transnacionalnih zdravstvenih izazova. Što se tiče trenutnih izazova, poput pogoršanja mentalnog zdravlja, nedostatka osoblja, problema u lancu snabdijevanja, klimatskih i makroekonomskih nestabilnosti, od suštinske je važnosti da se njima pozabavimo iz dugoročne perspektive.

U svijetu koji je sve više međusobno povezan, važno je osigurati da zainteresirane strane, industrija, vlade i sektori teže ostvarivanju zajedničkih ciljeva u vezi sa zdravljem i zdravstvenom zaštitom i da zajedno rade na tome. Standard ISO 7101 predstavlja prvi korak u osiguravanju održivosti zdravstvenih usluga za stanovništvo širom svijeta.

Planirano je da standard ISO 7101 bude usvojen u BAS standardizaciju, putem Tehničkog komiteta BAS/TC 25, Zaštita zdravlјa, do kraja prvog polugodišta 2024. godine.