Standard BAS EN ISO 11426:2021 usvojen metodom prijevoda

Treće izdanje bosanskohercegovačkog standarda BAS EN ISO 11426:2021, Nakit i plemeniti metali – Određivanje zlata – Metoda kupelacije (proba žarenjem), usvojeno je metodom prijevoda putem Tehničkog komiteta BAS/TC 38, Mjeriteljstvo i mjerenja. 

Izvorni tekst evropskog standarda pripremio je Tehnički komitet ISO/TC 174, Jewellery and precious metals, u saradnji s Tehničkim komitetom CEN/SS M21, Precious metals ‒ Applications in jewellery and associated products, čiji je sekretarijat pod nadležnošću CEN-CENELEC Management Centre (CCMC).

Ovaj standard specificira metodu kupelacije (probu žarenjem) za određivanje zlata u materijalu koji se smatra homogenim. Bilo bi poželjno da sadržaj zlata u uzorku bude između 100 i 999,5 dijelova mase na hiljadu (‰). Finoća iznad 999,5‰ se može odrediti upotrebom diferencijalne spektroskopske metode (npr. ISO 15093). Ova procedura je primjenjiva na većinu vrsta uzoraka zlata. Neke modifikacije su naznačene za specifične slučajeve (prisustvo velikih količina baznih metala, platine ili paladija, srebra). Nije kompatibilna za prisustvo iridija, rodija i rutenija iznad nivoa u tragovima (više od 0,25‰ za zbir sva tri elementa). Ova metoda je također namijenjena da bude korištena kao preporučena metoda za određivanje finoće u legurama nakita prema ISO 9202.