Fotonaponske elektrane postavljene na tlo - Smjernice i preporuke za projektovanje

Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine, putem Tehničkog komiteta BAS/TC 56,  Konvencionalni i alternativni izvori električne energije, metodom prijevoda usvojio je drugo izdanje tehničke specifikacije BAS IEC TS 62738:2022, Fotonaponske elektrane postavljene na tlo - Smjernice i preporuke za projektovanje, koja je prijevod engleske verzije međunarodne tehničke specifikacije IEC TS 62738:2018.

 

Tehnička specifikacija  BAS IEC TS 62738:2022  iznosi opšte smjernice i preporuke za projektovanje i gradnju fotonaponskih (PV) elektrana postavljenih na tlo.

 

PV elektrana je u ovom dokumentu definisana kao sistem povezan na mrežu, postavljen na tlo, koji sadrži više PV polja i povezan je direktno na srednjenaponsku ili visokonaponsku mrežu. Dodatni je kriterij da je nekvalifikovanim osobama ograničen pristup PV elektranama.

 

Tehničke oblasti na koje se odnosi ovaj dokument su one koje u velikoj mjeri razlikuju PV elektrane od manjih, konvencionalnijih instalacija, uključujući konfiguracije nizova na tlu, metode usmjeravanja kablova, odabir kablova, strategije zaštite od prekomjerne struje, izjednačavanje potencijala na velikim geografskim područjima i razmatranje opreme.

 

Zahtjevi koji se odnose na sigurnost i projektovanje pozivaju se na primjenljive zahtjeve IEC 62548 kako bi se riješile izrazite razlike u odnosu na zahtjeve projektovanja za stambena, komercijalna i ostala postrojenja. PV sistemi na krovovima i PV sistemi integrisani/primijenjeni u/na objektima (BIPV)/(BAPV) nisu uključeni u ovaj dokument.

 

Izvorne tekstove međunarodne tehničke specifikacije priprеmiо је Tehnički komitet  IEC TC 82, Solar photovoltaic energy systems, čiji je sekretarijat pod nadležnošću nacionalnog tijela za standardizaciju Sjedinjenih Američkih Država (ANSI).