BAS EN 1991-1-3/A1:2018

Evrokod 1: Dejstva na konstrukcije - Dio 1-3: Opšta dejstva - Opterećenje od snijega


Опште информације
Статус: Важећи
Број страна: 14
Језик: Српски, (латиница)
Издање: 1.
Метода усвајања: Prijevod
Датум објаве: 22.06.2018
...

Апстракт
Оцјењивање вриједности оптерећења од снијега која треба да се користе приликом прорачуна конструкција зграда и инжењерских грађевинских објеката на локацијама нижим од 1500 м надморске висине.

Животни циклус
...

Изворни документ и степен усаглашености
  • EN 1991-1-3:2003/A1:2015, идентичан