Standard BAS EN ISO 6327:2024 usvojen metodom prijevoda

Bosanskohercegovački standard BAS EN ISO 6327:2024, Analiza gasa - Određivanje tačke rošenja vode prirodnog gasa – Primјena higrometra s kondenzacijom na ohlađenoj površini.

Drugo izdanje bosanskohercegovačkog standarda BAS EN ISO 6327:2024  je pripremljeno u dvojezičnoj verziji, na srpskom i engleskom jeziku.

Tekst standarda je pripremio Tehnički komitet ISO/TC 193, Natural gas, Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) i Tehnički komitet CEN/SS N21, Gaseous fuels and combustible gas, čiji sekretarijat vodi CMC.

Ovaj međunarodni standard opisuje higrometre koji se koriste za određivanje tačke rošenja vode prirodnih gasova detektovanjem kondenzacije vodene pare koja se dešava na ohlađenoj površini ili provjeravanjem stabilnosti kondenzacije na toj površini. Higrometri razmatrani u ovom međunarodnom standardu se mogu koristiti za određivanje pritiska vodene pare, a da im nije potrebna kalibracija, u sistemu koji radi pod ukupnim pritiscima višim od atmosferskog pritiska ili jednakim s atmosferskim pritiskom.

Bosanskohercegovački standard BAS EN ISO 6327:2024 pripremio je Tehnički komitet BAS/TC 31, Gas i gasna tehnika, Instituta za standardizaciju BiH.