Nacrti standarda na javnoj raspravi

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20) koja ima za cilj da omogući svima zainteresiranim stranama da dostave primjedbe i prijedloge na nacrte bosanskohercegovačkih standarda.

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-sajtu ISBIH-a (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana). 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju putem online modula za čitanje nacrta BAS standarda, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-sajtu ISBIH-a.

Zahtjev za pristup nacrtu BAS standarda na javnoj raspravi trebate dostaviti na e-mail: stand@isbih.gov.ba. Da biste mogli pristupiti online modulu za čitanje nacrta BAS standarda, morate biti registrovani na naš web sajt.

Primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostaviti email-om tehničkom sekretaru odgovarajućeg tehničkog komiteta korištenjem Obrasca za komentare.

 Za pravilno popunjavanje ovag obrasca pogledajte Vodič za upotrebu obrasca za komentare.

 
Prikazano 1-20 od 586 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCDatum realizacijePredviđeni datum naredne faze
   
nsBAS CEN ISO/TR 20736:2024
Prinos mulja, recikliranje, obrada i odlaganje - Smjernice za toplotnu obradu mulja
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS CEN ISO/TR 52120-2:2024
Energetske performanse građevina -Doprinos automatizaciji građevina, kontrola i upravljanja građevinama - Dio 2: Objašnjenje i obrazloženje za ISO 52120-1 (ISO/TR 52120-2:2021)
40.20BAS/TC 5124.04.202416.06.2024
nsBAS CEN ISO/TR 9241-100:2024
Ergonomija interakcije čovjek-sistem – Dio 100: Pregled standarda serije ISO 9241 za ergonomiju softvera
40.20BAS/TC 1423.04.202423.06.2024
nsBAS CEN ISO/TR 9241-311:2024
Ergonomija interakcije čovjek-sistem – Dio 311: Primjena standarda ISO 9241-307: LCD ekrani za radne stanice
40.20BAS/TC 1423.04.202423.06.2024
nsBAS CEN ISO/TR 9241-514:2024
Ergonomija interakcije čovjek-sistem - Dio 514: Uputstvo za primjenu antropometrijskih podataka u standardima serije ISO 9241-500
40.20BAS/TC 1423.04.202423.06.2024
nsBAS CEN ISO/TS 2610:2024
Analiza prirodnog gasa- Biometan- Određivanje sadržaja amina
40.20BAS/TC 3104.06.202403.08.2024
nsBAS CEN ISO/TS 9241-430:2024
Ergonomija interakcije čovjek-sistem - Dio 430: Preporuke za dizajn gestualnog unosa bez dodira za smanjenje biomehaničkog stresa
40.20BAS/TC 1423.04.202423.06.2024
nsBAS CEN/TR 10261:2024
Gvožđe i čelik - Evropski standardi za određivanje hemijskog sastava
40.20BAS/TC 431.05.202429.07.2024
nsBAS CEN/TR 10377:2024
Vodič za pripremu standardnih rutinskih metoda sa fluorescentnom spektrometrijom X-zraka
40.20BAS/TC 431.05.202429.07.2024
nsBAS CEN/TR 12098-6:2024
Energetske performanse građevina - Upravljački skolopovi za sisteme grijanja - Dio 6: Prateći tehnički izvještaj EN 12098-1:2022- Moduli M3-5,6,7,8
40.20BAS/TC 5124.04.202416.06.2024
nsBAS CEN/TR 12098-7:2024
Energetske performanse građevina - Upravljački skolopovi za sisteme grijanja - Dio 7: Prateći tehnički izvještaj EN 12098-3:2022 - Moduli M3-5,6,7,8
40.20BAS/TC 5124.04.202416.06.2024
nsBAS CEN/TR 13387-3:2024
Proizvodi za djecu – Opće smjernice o sigurnosti – Dio 3: Mehanički rizici
40.20BAS/TC 5407.05.202406.07.2024
nsBAS CEN/TR 13387-5:2024
Proizvodi za djecu – Opće smjernice o sigurnosti – Dio 5: Informacije o proizvodu
40.20BAS/TC 5407.05.202406.07.2024
nsBAS CEN/TR 15281:2024
Potencijalno eksplozivne atmosfere - Sprečavanje i zaštita od eksplozije - Uputstvo za suzbijanje eksplozije inertizacijom
40.20BAS/TC 622.05.202422.07.2024
nsBAS CEN/TR 16598:2024
Skup obrazloženja za standarde serije BAS EN 1176 - Zahtjevi
40.20BAS/TC 1423.04.202423.06.2024
nsBAS CEN/TR 17798:2024
Optimalno projektovanje hidrometrijskih mreža
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS CEN/TR 17801:2024
Smjernice za koncept plana sigurnosti vode u zgradama
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024
nsBAS CEN/TR 17842-1:2024
Oprema za dječija igrališta - Dio 1: Odgovori na zahtjeve za interpretaciju standarda EN 1176:2017 i njegovih dijelova (2018-2019)
40.20BAS/TC 1423.04.202423.06.2024
nsBAS CEN/TR 17859:2024
Jezik za modeliranje usluga
40.20BAS/TC 5124.04.202416.06.2024
nsBAS CEN/TR 17909:2024
Hidrometrija - Mjerenje visine snijega i snježnih padavina na terenu
40.20BAS/TC 717.05.202417.07.2024