Novi izvorni standardizacijski dokumenti za eurokodove

Institut za standardizaciju BiH je objavio sljedeće izvorne standardizacijske dokumente koje je pripremio Tehnički komitet BAS/TC 61, Projektovanje građevinskih konstrukcija – Eurokodovi 2, 4 i 6:

  • BAS EN 1994-1-1/NA:2020, Eurokod 4: Projektovanje spregnutih konstrukcija od čelika i betona – Dio 1-1: Opća pravila i pravila za zgrade - Nacionalni dodatak
  • BAS EN 1994-1-2/NA:2020, Eurokod 4: Projektiranje spregnutih čelično-betonskih konstrukcija – Dio 1-2: Opća pravila – Projektiranje konstrukcija na djelovanje požara - Nacionalni dodatak
  • BAS EN 1994-2/NA:2020, Evrokod 4 - Projektovanje spregnutih konstrukcija od čelika i betona - Dio 2: Opšta pravila i pravila za mostove - Nacionalni aneks 

Ovi izvorni bosanskohercegovački standardizacijski dokumenti, prvo izdanje, određuju vrijednosti nacionalnih parametara ili određenih postupaka proračuna koji će se upotrebljavati prilikom proračuna zgrada i inženjerskih građevina koje se grade u Bosni i Hercegovini i omogućuju primjenu standarda:

  • BAS EN 1994-1-1:2018, Eurokod 4: Projektovanje spregnutih konstrukcija od čelika i betona – Dio 1-1: Opća pravila i pravila za zgrade
  • BAS EN 1994-1-2:2018, Eurokod 4: Projektiranje spregnutih čelično-betonskih konstrukcija – Dio 1-2: Opća pravila – Projektiranje konstrukcija na djelovanje požara
  • BAS EN 1994-2:2018, Evrokod 4 - Projektovanje spregnutih konstrukcija od čelika i betona - Dio 2: Opšta pravila i pravila za mostove